Przetargi / Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń

 

Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy na zakup bezzałogowego obiektu latającego z kamerą (dron) na potrzeby prowadzenia ćwiczeń umożliwiającego wykonywanie zdjęć w zakresie inspekcji upraw wraz ze szkoleniem pilotażu bezzałogowym urządzeniem latającym oraz interpretacji i przetwarzania danych uzyskiwanych w wyniku nalotów dla 4 osób, w ramach projektu ,,Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
w związku z realizacją zadania 1 - Dostosowanie programu kształcenia na wybranych Kierunkach studiów w zakresie kompetencji kluczowych dla gospodarki (MD1) - zakup bezzałogowego obiektu latającego z kamerą oraz zadania 4 - Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (MD6) - szkolenie pilotażu bezzałogowym urządzeniem latającym dla 4 osób.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji szkolenia z zakresu zarządzania portfelem projektów i komercjalizacji technologii w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Protokół wyboru wykonawcy


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR