Przetargi / Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia dla szacowania wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usługi Raportu przez brokera technologii w ramach projektu pn. „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu wyłonienia wykonawcy) dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na świadczenie kompleksowych usług brokera technologii w ramach projektu pn. “SoilBioregener - innowacyjny nawóz o właściwościach HydroBioMikroAktywnych do regeneracji gleb produkcyjnych” Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usługi badania tożsamości prawno-patentowej  w ramach projektu pn. „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

Zapytanie ofertowe

 


ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usługi sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku (UPRP), w ramach projektu pn. „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

 

Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usługi wykonania raportu rynkowego w ramach projektu pn. „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia dla szacowania wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usługi wyceny wartości niematerialnych i prawnych rozwiązania w ramach projektu pn. „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

 

Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usługi wykonania wzoru umowy w aspekcie przeniesienia praw autorskich w ramach projektu pn. „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV.

Zapytanie ofertowe


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu oszacowania wartości zamówienia) dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na świadczenie kompleksowych usług brokera technologii w ramach projektu pn. “SoilBioregener - innowacyjny nawóz o właściwościach HydroBioMikroAktywnych do regeneracji gleb produkcyjnych”

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1


Zapytanie ofertowe w celu wyłonienia Wykonawcy do realizacji Pakietu specjalistycznych usług doradczych i usług równorzędnych - usługi brokera technologii w ramach projektu pn. “SoilBioregener - innowacyjny nawóz o właściwościach HydroBioMikroAktywnych do regeneracji gleb produkcyjnych” Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Protokół wyboru wykonawcy


ZAPYTANIE OFERTOWE (w celu szacowania) dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro

Pakiet specjalistycznych usług doradczych i usług równorzędnych - usługi brokera technologii 

w ramach projektu pn. “SoilBioregener - innowacyjny nawóz o właściwościach HydroBioMikroAktywnych do regeneracji gleb produkcyjnych” 

Wspólne Przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki pod nazwą TANGO IV

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi tj. transmisji online (streamingu) wydarzenia pn. VI FORUM Green Smart City w ramach projektu pod nazwą „Konferencja FORUM Green Smart City”

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5


Zaproszenie do składania ofert – usługa wykonania czynności przeprowadzenia warsztatów pn. „Startup School UR” w formule online

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro na usługę przeprowadzenia warsztatów pn. „Startup School UR” w formule online, dla powstających w Uczelni startupów, tworzonych przez zespoły badawcze. W projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik 1

 

Protokół wyboru wykonawcy


Zaproszenie do składania ofert – usługa wykonania czynności brokera technologii.

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy na wykonanie usług brokera technologii w projekcie dofinansowanym ze środków NCBR o nazwie „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty


Zaproszenie do składania ofert – usługa administracyjnego wsparcia realizacji projektu

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy na wykonanie usługi administracyjnego wsparcia realizacji projektu w projekcie dofinansowanym ze środków NCBR o nazwie „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz ofertyZaproszenie do składania ofert – usługa wykonania czynności brokera technologii

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest szacowanie wartości zamówienia na wykonanie usług brokera technologii w projekcie dofinansowanym ze środków NCBR o nazwie „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty


Zaproszenie do składania ofert – usługa administracyjnego wsparcia realizacji projektu

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest szacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi administracyjnego wsparcia realizacji projektu w projekcie dofinansowanym ze środków NCBR o nazwie „PocketLAB - Innowacyjna metoda do wczesnego wykrywania subklinicznych stanów chorobowych u bydła mlecznego” wybranego w ramach IV konkursu TANGO.

 

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - SERWIS Z BAZĄ TECHNOLOGII

Zaproszenie do składania ofert w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

Protokół wyboru wykonawcyZaproszenie do składania ofert

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - PROMOCJA WIDEO PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH (5.06.2020)

Zaproszenie do składania ofert w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Protokół wyboru wykonawcy


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór wykonawcy do realizacji usługi na aktualizację Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  oraz opracowania nowego Regulaminu zakładania spółek typu spin off i spin out  dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

Protokół z wyboru wykonawcy


ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI USŁUGI - PROMOCJA WIDEO PRAC PRZEDWDROŻENIOWYCH (22.05.2020)

Zapytanie ofertowe w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Programu „Inkubator Innowacyjności 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. (

Treść zapytania


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji wyceny technologii opracowanych w Pracach przedwdrożeniowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

Protokół z wyboru wykonawcy Zapytanie w celu szacowania dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia tj. przeprowadzenie kompleksowych usług rzecznika patentowego obejmujących przygotowanie dokumentacji ochrony wzorów przemysłowych i zgłoszeń patentowych, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi

Przedmiotem niniejszego postępowania jest szacowanie wartości zamówienia na  aktualizację Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  oraz opracowania nowego Regulaminu zakładania spółek typu spin off i spin out  dla Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

 


Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania  usługi

Przedmiotem niniejszego postępowania jest szacowanie wartości zamówienia na wyceny technologii opracowanych w Pracach przedwdrożeniowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń

Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy na zakup bezzałogowego obiektu latającego z kamerą (dron) na potrzeby prowadzenia ćwiczeń umożliwiającego wykonywanie zdjęć w zakresie inspekcji upraw wraz ze szkoleniem pilotażu bezzałogowym urządzeniem latającym oraz interpretacji i przetwarzania danych uzyskiwanych w wyniku nalotów dla 4 osób, w ramach projektu ,,Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
w związku z realizacją zadania 1 - Dostosowanie programu kształcenia na wybranych Kierunkach studiów w zakresie kompetencji kluczowych dla gospodarki (MD1) - zakup bezzałogowego obiektu latającego z kamerą oraz zadania 4 - Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (MD6) - szkolenie pilotażu bezzałogowym urządzeniem latającym dla 4 osób.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji szkolenia z zakresu zarządzania portfelem projektów i komercjalizacji technologii w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Protokół wyboru wykonawcy


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji na oprogramowanie Terrasolid, pakiet: TerraScan + TerraModeler + TerraPhoto

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oprogramowania - aplikacja mobilna na systemy iOS oraz Android (przygotowanie projektu, zaprogramowanie prototypu)

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe dotyczące 
zakupu chmury punktów TLS, kolorowania i nadania georeferencji wraz z połączeniem skanów około 50 drzew w Parku Jordana

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu bazy danych fotogrametrycznych chmur punktów (IPC) z platformy BSP oraz wysokorozdzielczych wielospektralnych ortofotomap lotniczych, 

w projekcie dofinansowanym ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, z projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro (19.06.2019)

Projekt i wdrożenie strony internetowej z opracowaniem materiałów marketingowych w porozumieniu z Zamawiającym w ramach Projektu POCFPPP „Polskie odmiany chmielu fundamentem platformy piwowarskiego postępu”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER IX, umowa nr LIDER/46/0185/L-9/17/NCBR/2018

Zapytanie ofertowe


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR