OFERTA DLA BIZNESU

nazwa dziedzina kategoria Info
Laboratoria chromatograficzne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) Laboratoria Technologia Żywności
Technologia produkcji chipsów jabłkowych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia produkcji wódki propolisowej i wódki na bazie aloesu Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Opracowanie nowej technologii produkcji piw o obniżonej zawartości cukrów. Nowy produkt zwiększa asortyment mini browarów o napój atrakcyjny dla dużej grupy konsumentów pragnących zmniejszyć ilość spożywanych kalorii Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Konsultacje z dziedzin podlegających działalności badawczej Katedry Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Doradztwo, ekspertyzy, opinie o innowacyjności i możliwość opracowywania nowych receptur w dziedzinie technologii przemysłów fermentacyjnych (piwowarstwo, winiarstwo, miodosytnictwo, gorzelnictwo, drożdżownictwo), mikrobiologii żywności, napojów bezalkoho Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Wykonanie oznaczeń analitycznych w zakresie oceny surowców i gotowych produktów przemysłu fermentacyjnego, napojów bezalkoholowych, a także w zakresie oceny mikrobiologicznej różnego typu żywności, linii produkcyjnych, opakowań i innych materiałów oraz wo Analizy/Badania Technologia Żywności
Opracowanie procesów technologicznych produkcji konserw i przetworów z owoców, warzyw i grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego doboru surowca, warunków obróbki wstępnej oraz parametrów procesu mających zasadniczy wpływ na jakość końcową produk Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Konsultacje technologiczne Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Doradztwo w zakresie uruchomienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, szczególnie typu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Pomoc w opracowaniu nowych wyrobów, ocena jakości produktów Analizy/Badania Technologia Żywności
Systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Analizy/Badania Technologia Żywności
Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, w tym gospodarstwa agroturystycznego Analizy/Badania Technologia Żywności
Przetwórstwo owoców, warzyw i grzybów Analizy/Badania Technologia Żywności
3 Laboratoria aparaturowe Laboratoria Technologia Żywności
2 Laboratoria mikrobiologiczne Laboratoria Technologia Żywności
2 Laboratoria technologiczne Laboratoria Technologia Żywności
2 Laboratoria badawcze Laboratoria Technologia Żywności
Wędzone pieczenie i wędzonki jagnięce z dodatkiem ziół jako przykład dań gotowych typu „ready to eat”,Wdrożenia w Zakładzie JANAS SP. JAWNA w Nowym Targu Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Kiełbasy jagnięco-wieprzowe z dodatkiem ziół Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Metody badania jakości produktów mięsnych i mleczarskich Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Produkcja wędlin z mięsa czerwonego z dodatkiem przetworzonego owsa - parówki pod nazwa zastrzeżoną: OWIESKI (dr inż. M. Walczycka), wdrożenie w Zakładzie Mięsnym WOLAS I KASTELIK w Wadowicach Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Przetwórstwo surowców pochodzenia zwierzęcego Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Doradztwo w zakresie systemu HACCP w przemyśle spożywczym Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Doradztwo w zakresie wdrażania zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP) Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Ocena wartości odżywczej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Analizy/Badania Technologia Żywności
Ocena fizykochemiczna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego Analizy/Badania Technologia Żywności
Laboratoria chemiczno-dydaktyczne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria chłodniczo-technologiczne Laboratoria Technologia Żywności
Technologia produktów mrożonych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia koncentratów spożywczych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia nowych produktów rybnych (np.typu „gravad”) Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia hydrolizatów białkowych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia koncentratów spożywczych Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Konsultacje nt. stabilności przechowalniczej żywności Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Chłodnictwo i przechowalnictwo żywności Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Właściwości prozdrowotne (m.in. antyoksydacyjne) produktów spożywczych Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Opracowywanie technologii nowych produktów żywnościowych (np. koncentratów spożywczych) Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Dobór parametrów chłodniczego zabezpieczania żywności Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Doradztwo w zakresie przechowalnictwa i zwiększania trwałości żywności Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Kształtowanie i badanie tekstury surowców i produktów spożywczych Analizy/Badania Technologia Żywności
Enzymatyczna modyfikacja białek żywności Analizy/Badania Technologia Żywności
Zamrażanie i liofilizacja materiałów biologicznych, produktów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych Analizy/Badania Technologia Żywności
Ocena jakości surowców i produktów spożywczych Analizy/Badania Technologia Żywności
Podstawowe analizy chemiczne (białko, tłuszcz, sucha masa, popiół) i mikrobiologiczne żywności Analizy/Badania Technologia Żywności
Badania przechowalnicze i przyspieszone testy określania trwałości żywności Analizy/Badania Technologia Żywności
Pracownia mikroskopu fluorescencyjnego odwróconej fazy Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria analizy GMO Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria biochemiczno-enzymatyczne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria hodowli tkanek zwierzęcych in vitro Laboratoria Technologia Żywności
Żywność funkcjonalna uzyskana z wykorzystaniem ekstrakcji wspomaganej enzymatycznie Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Opracowanie nowych artykułów żywnościowych zawierających związki bioaktywne Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Konwersje enzymatyczne w przemyśle Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Badania efektywności ekstrakcji wspomaganej enzymatycznie w technologiach przemysłu spożywczego Analizy/Badania Technologia Żywności
Detekcja GMO w żywności Analizy/Badania Technologia Żywności
Badania przeciwutleniaczy i stabilizatorów żywności Analizy/Badania Technologia Żywności
Badanie bioprzyswajalności i biodostępności składników żywności Analizy/Badania Technologia Żywności
Enzymatyczne rozluźnianie tkanek roślinnych Analizy/Badania Technologia Żywności
Enzymatyczna degradacja składników nieodżywczych żywnosci Analizy/Badania Technologia Żywności
Efektywność katalityczna enzymów dla przemysłu spożywczego Analizy/Badania Technologia Żywności
Efektywność katalityczna enzymów dla przemysłu paszowego Analizy/Badania Technologia Żywności
Laboratoria chromatograficzne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria fizykochemiczne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria sensoryczne Laboratoria Technologia Żywności
Konsultacje w zakresie profilu badawczego Katedry Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Doradztwo w zakresie metodyk analiz fizykochemicznych produktów spożywczych Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Analiza zawartości składników odżywczych Analizy/Badania Technologia Żywności
Analiza sensoryczna artykułów żywnościowych Analizy/Badania Technologia Żywności
Analiza sensoryczna produktów spożywczych Analizy/Badania Technologia Żywności
Badanie właściwości fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów spożywczych Analizy/Badania Technologia Żywności
Laboratorium mechatroniki Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Laboratorium biopaliw stałych Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Laboratorium fotooptyczne Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Laboratorium agrofizyczne Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Certyfikowane laboratorium w zakresie technologii produkcji i oceny jakości biopaliw (łacznie z certyfikatem PCA) Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Przystosowanie ciągników rolniczych starszej generacji do technologii rolnictwa precyzyjnego Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżynieria Produkcji i Energetyki
Projektowanie i doradztwo w obszarze zagadnień wibroakustycznych-zabudowy dźwiękochłonne maszyn Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Inżynieria produkcji biomasy i biopaliw Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Jakość biopaliw stałych Ekspertyzy Inżynieria Produkcji i Energetyki
Technologia produkcji i ocena jakości biomasy i biopaliw stałych Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Diagnostyka układów hydrauliki siłowej pojazdów i maszyn rolniczych Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Pomiary właściwości fizycznych materiałów roślinnych Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Robotyzacji procesów technologicznych Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Automatyki Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Elektrotechniki, elektroniki i metrologii Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Techniki cieplnej Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Odnawialnych źródeł energii Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Technologii i oceny własności fizyko-chemicznych biopaliw Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Autonomiczny układ solarny do wspomagania przygotowania cwu Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżynieria Produkcji i Energetyki
Technologie produkcji biopaliw typu Biodiesel (biopaliw do silników wysokoprężnych) Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżynieria Produkcji i Energetyki
Tworzenie i zarządzanie systemami informatycznymi typu SCADA do sterowania i wizualizacji procesów rolno- spożywczych Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Programowanie sterowników mikroprocesorowych Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Budowa systemów pomiarowych w automatyzacji procesów Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Automatyzacja, sterowanie oraz robotyzacja rolno-spożywczych procesów technologicznych Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Wybór optymalnej technologii i urządzeń do produkcji biopaliw oraz wszelkich aspektów związanych z przygotowaniem i zarejestrowaniem firmy i/lub rolnika jako wytwórcy biopaliw Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Autonomiczne układy energetyczne Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Termoizolacja obiektów Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Optymalizacja doboru grupy taryfowej i mocy umownej Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Planowanie energetyczne w gminach Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Audyting energetyczny w przedsiębiorstwie Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Analiza wybranych parametrów paliw i biopaliw, zużycia energii w obiektach Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Fermantacji tlenowej Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Laboratoria komputerowe w zakresie zdobycia certyfikatów: ECDL, AutoCad, GIS Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Termicznej konwersji biomasy Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Magazynowania ciepła w akumulatorach energii (akumulator: kamienny, wodny i z przemianą fazową złoża) Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Wytwarzania biogazu Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Eksploatacji urządzeń energii odnawilanej Laboratoria Inżynieria Produkcji i Energetyki
Wspomaganie komputerowe do analizy termogramów otrzymanych z kamery termowizyjnej Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżynieria Produkcji i Energetyki
Wykonywanie termogramów obrazujących pola temperatur obiektów budowalnych i urządzeń technicznych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżynieria Produkcji i Energetyki
Zagospodarowanie nadwyżki ciepła z obiektów pod osłonami Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżynieria Produkcji i Energetyki
Ocena efektywności pracy paneli fotowoltaicznych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżynieria Produkcji i Energetyki
W zakresie budowy i eksploatacji akumulatorów ciepła Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Rodzaj substartu a efekty cieplne Ekspertyzy Inżynieria Produkcji i Energetyki
Ocena izolacyjności cieplnej budynków Ekspertyzy Inżynieria Produkcji i Energetyki
Rodzaj substartu a jakośc biogazu Ekspertyzy Inżynieria Produkcji i Energetyki
Ekspertyzy w zakresie oceny efektywności paneli fotowoltaicznych Ekspertyzy Inżynieria Produkcji i Energetyki
Rodzaj biomasy a efekty cieplne i środowiskowe Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Inżynieria rolnicza Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Biopaliwa Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Eksploatacja maszyn rolniczych i maszyn przemysłu rolno-spożywczego Konsultacje/Doradztwo Inżynieria Produkcji i Energetyki
Ekspertyzy o innowacyjności rozwiązań ciągników i maszyn rolniczych Ekspertyzy Inżynieria Produkcji i Energetyki
Ocena ergonomiczna maszyn i stanowisk pracy Ekspertyzy Inżynieria Produkcji i Energetyki
Stymulacja elektro-magnetyczna, nasion i bulw roślin Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Eksploatacyjne i ergonomiczne badania ciągników i maszyn rolniczych Analizy/Badania Inżynieria Produkcji i Energetyki
Laboratorium kultur in vitro Laboratoria Ogrodnictwo
Laboratoria chemiczne Laboratoria Ogrodnictwo
Skład chemiczny owoców Analizy/Badania Ogrodnictwo
Technologia uprawy warzyw i ziół Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Zastosowanie włóknin biodegradowalnych w uprawie warzyw Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Testowanie wpływu stymulatorów wzrostu na rośliny warzywne Analizy/Badania Ogrodnictwo
Laboratorium kultur in vitro i krioprezerwacji Laboratoria Ogrodnictwo
Konsultacje dotyczące projektowania i konserwowania terenów zieleni Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Konsultacje upraw szklarniowych i gruntowych roślin ozdobnych Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Doradztwo w zakresie zakładania i projektowania ogrodów biblijnych i terapeutycznych Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Konsultacje z zakresu zakładania i prowadzenia laboratoriów in vitro oraz rozwiązywania problemów w mikrorozmnażaniu Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Konsultacje projektowe aranżacji roślinnych z kwiatów ciętych i doniczkowych Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Inwentaryzacja zieleni w przestrzeniach publicznych i prywatnych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Opracowanie wydajnych metod krioprezerwacji materiału roślinnego Analizy/Badania Ogrodnictwo
Opracowanie systemów mikrorozmnażania roślin ozdobnych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Badanie preferencji konsumenta na rynku roślin ozdobnych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Ocena trwałości kwiatów ciętych i zieleni ciętej Analizy/Badania Ogrodnictwo
Testowanie nowych gatunków i odmian roślin ozdobnych oraz warunków uprawy Analizy/Badania Ogrodnictwo
Laboratorium diagnostyki agrofagów roślin uprawnych i badań rejestracyjnych środków ochrony roślin Laboratoria Ogrodnictwo
Opracowania metod integrowanej ochrony upraw rolniczych i ogrodniczych przed chorobami i szkodnikami Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Zwalczanie chorób i szkodników w uprawach polowych i pod osłonami Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Ochrona zieleni miejskiej przed chorobami i szkodnikami Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Diagnostyka chorób i szkodników upraw rolniczych i ogrodniczych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Analiza mykologiczna materiału siewnego i roślinnego Analizy/Badania Rolnictwo
Organizacja i prowadzenie kursu: Wykorzystanie programu AutoCad do projektowania terenów zieleni Inne Ogrodnictwo
Wyłączne prawo do odmian uprawnych – Plant Breeder’s Rights (odmiany hodowlane przeznaczone do wdrażania /produkcji w szkółkach roślin ozdobnych)/informacja Piotr Muras Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Konsultacje w zakresie inwentaryzacji, projektowania, pielęgnacji i rewaloryzacji ogrodów, parków, zieleni miejskiej i krajobrazu Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Interdyscyplinarne analizy przestrzeni miejskiej Analizy/Badania Ogrodnictwo
Analizy krajobrazowe Analizy/Badania Ogrodnictwo
Ocena drzewostanu Analizy/Badania Ogrodnictwo
Sporządzanie opracowań inwentaryzacji dendrologicznych i gospodarki drzewostanem Analizy/Badania Ogrodnictwo
Świadectwo wdrożeniowe wystawione przez firmę Intermag w Olkuszu na wdrożenie do upraw nawozów do dokarmiania dolistnego zawierającego aminokwasy Inne Ogrodnictwo
Pięć świadectw wdrożeniowych na nowe nawozy do dolistnego i doglebowego nawożenia wystawione przez Zakłady Azotowe SA w Tarnowie Inne Ogrodnictwo
Sześć świadectw wdrożeniowych na nowe preparaty nawozowe do doglebowego nawożenia wystawiane przez Firmę Agroidea Kraków Sp. z o.o. Inne Ogrodnictwo
Współudział w uzyskaniu certyfikatu WE na produkcję i obrót nawozemVitroFosMak Inne Środowisko
Wyróżnienie Podkarpackiej Izby Rolniczej za wdrożenie nowych systemów i technologii uprawy warzyw na potrzeby produkcji odżywek dla dzieci Inne Ogrodnictwo
Laboratorium analizy elementarnej służące do oznaczenia makro- i mikroskładników pokarmowych, metali ciężkich i pierwiastków śladowych w próbach środowiskowych Laboratoria Środowisko
Opracowanie składu nawozów zawierających pierwiastkiselenu i jodu Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Biofortyfikacji roślin w jod i selen Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Szkło krzemianowo-fosforanowe służące do wprowadzania składników mineralnych w uprawach ekologicznych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Nawożenie doglebowe z dolistnym dokarmianiem roślin – system podnoszący jakość prozdrowotną warzyw Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Choroby fizjologiczne (żywieniowe) roślin uprawnych Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Opracowywanie składu nowych nawozów i agrochemikaliów Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Zalecenia uprawowe i nawożeniowe dla roślin ogrodniczych Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Identyfikowanie chorób fizjologicznych (żywieniowych) roślin uprawnych Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Ocena stopnia skażenia roślin m.in. metalami ciężkimi Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Ustalanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin Ogrodniczych Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Testowanie wpływu nowych nawozów i biostymulatorów na rośliny Analizy/Badania Ogrodnictwo
Oznaczanie parametrów wartości biologicznej: analiza technikami ICP, elektroforetycznymi ,analiza kapilarna, analiza przepływowo-wstrzykowa - FIA Analizy/Badania Środowisko
Oznaczanie skladu chemicznego owoców i warzyw - makro i mikroskladników, metali ciężkich, jodu, selenu. Analizy/Badania Środowisko
Oznaczanie właściwości fizycznych i chemicznych gleb , podłoży uprawowych, pożywek, nawozów. Analizy/Badania Środowisko
Konsorcjum saprofitycznych drobnoustrojów przeznaczonych do biodegradacji skażeń substancjami węglowodorowymi Inne Środowisko
Atest Państwowego Zakładu Higieny HK/M/0671/01/2009 z 2009 zezwalający na użycie w praktyce środowiskowej BIOPREPARATU ZB-01 Inne Środowisko
Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Inne Środowisko
Analizatory poziomu zanieczyszczeń w ściekach i odpadach (kontakt: p.kaszycki@ogr.ur.krakow.pl) Laboratoria Środowisko
Układy modelowe oczyszczania ścieków z symulacją przepływu (systemy wielokomorowych fermentorów z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym, w tym urządzenia semi-techniczne (urządzenia komercyjne oraz konstrukcje własne) Laboratoria Środowisko
Laboratoria i pracownie biotechnologii środowiskowej – bioreaktory (produkcja biomasy drobnoustrojów) o różnej skali (od 5 dm3, 0,5 m3, 2 m3), do zautomatyzowanej hodowli drobnoustrojów na cele produkcji biomasy stanowiącej zaszczep (inoculum) mikrobiolog Laboratoria Środowisko
Pracownia mikrobiologii przemysłowej – komory pracy jałowej, fermentory, autoklawy, wielostanowiskowe wytrząsarki (kontakt: p.kaszycki@ogr.ur.krakow.pl) Laboratoria Technologia Żywności
Pracownia biochemiczna, biofizyczna i analityki chemicznej – spektrofotometria, fluorymetria, spektrometria EPR, elektroforeza, wirówki, homogenizatory, ekstraktory, chromatografia cieczowa i gazowa, w tym GC-MS (kontakt: p.kaszycki@ogr.ur.krakow.pl) Laboratoria Środowisko
Sposób wytwarzania biopreparatu do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych metanolem (Zgłoszenie patentowe nr P 387036) Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Biopreparat do oczyszczania ścieków wysoko obciążonych metanolem Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Opracowanie i wdrożenie szeregu optymalizowanych biocenoz drobnoustrojów pro- i eukariotycznych w tym w szczególności certyfikowanego tzw. biopreparatu ZB-01służących do biodegradacji skażeń ropopochodnych w glebie i ściekach zaolejonych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Wdrożenia i zastosowanie metod oczyszczania metodami in situ oraz ex situ Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Optymalizacja biotechnologii stosowanych do rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami ropopochodnymi Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Oznaczanie aktywności antyoksydacyjnej produktów pasiecznych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Rolnictwo
Opracowanie i konstrukcja wyspecjalizowanych biocenoz bakteryjno-drożdżowych oraz osadów czynnych na cele bioremediacji środowiskowych skażeń organicznych w tym w szczególności biologicznego oczyszczania ścieków poprodukcyjnych wytwarzania biopaliw, paliw Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Opracowanie metody spektrometrycznej (L-band EPR) Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Rolnictwo
Opracowanie nowej elektroforetycznej metody analizy mleczka pszczelego Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Rolnictwo
Konsultacje i doradztwo w zakresie optymalizacji produkcji i uzyskania maksymalnych właściwości prozdrowotnych w produktach ogrodniczych, zielarskich, pasiecznych oraz w tzw. żywności funkcjonalnej, novel-food, oraz innych suplementach diety optymalizowan Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Konsultacje i nadzór merytoryczny dotyczący realizacji projektów biologicznej rekultywacji środowiska od skali od laboratoryjnej, ułamkowo-technicznej aż do implementacji przemysłowych Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Doradztwo w zakresie biorekultywacji gruntów Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Doradztwo w zakresie konstrukcji biopreparatów i ukierunkowanych osadów czynnych Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Doradztwo w zakresie selekcji, izolacji i dobór aktywnych drobnoustrojów Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Ekspertyzy w zakresie przygotowania, opracowania projektowego oraz prowadzenia środowiskowych projektów biologicznej rekultywacji obszarów zanieczyszczonych ksenobiotykami organicznymi i metalami ciężkimi Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy w zakresie oczyszczania ścieków w tym tworzenie i aktywny udział w konsorcjach naukowych projektujących, wykonujących oraz konstruujących instalacje oczyszczania Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy w zakresie oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych (przemysł chemiczny, paliw i biopaliw) Ekspertyzy Środowisko
Oznaczanie liczebności drobnoustrojów oraz badania bakterii probiotycznych Ekspertyzy Technologia Żywności
Ekspertyzy w zakresie jakości produktów żywnościowych z zastosowaniem metod mikrobiologicznych (wykluczanie zagrożeń obecnością patogenów) Ekspertyzy Technologia Żywności
Ekspertyzy w zakresie jakości produktów żywnościowych z zastosowaniem metod biofizycznych (określanie aktywności przeciwutleniającej) Ekspertyzy Technologia Żywności
Ekspertyzy w zakresie jakości produktów żywnościowych z zastosowaniem metod biochemicznych (analityka chemiczna, chromatografia cieczowa i gazowa), Ekspertyzy Technologia Żywności
Identyfikacja i charakterystyka poszczególnych enzymów (zymografia, inne techniki elektroforetyczne,metody badania aktywności enzymatycznej w ujęciu kinetycznym z zastosowanie metod spektroskopii UV/VIS, spektroskopii fluorescencyjnej, przystawka typu st Analizy/Badania Środowisko
Oznaczenia enzymatyczne- ogólne wyznaczanie aktywności oddechowej (głównie drobnoustrojów – testy respiracyjne aktywności dehydrogenazowej) Analizy/Badania Środowisko
Oznaczanie aktywności opracowanych autorsko bądź adaptowanych, ukierunkowanych na konkretne mechanizmy przeciwutleniania (CUPRAC, L-band EPR) Analizy/Badania Technologia Żywności
Oznaczanie aktywności z wykorzystaniem pełnej gamy metod standardowych, powszechnie stosowanych spektroskopowych (ORAC, DPPH, FRAP) Analizy/Badania Technologia Żywności
Oznaczanie aktywności zarówno w układach polarnych (ekstrakty wodne i metanolowe), jak i niepolarnych (ekstrakty rozpuszczalnikami hydrofobowymi) Analizy/Badania Ogrodnictwo
Oznaczanie aktywności (pojemności, potencjału) antyoksydacyjnej (antyrodnikowej) w produktach spożywczych, pasiecznych, w owocach, ekstraktach roślinnych, ziołach oraz w innym badanym materiale biologicznym (np. ekstrakty Arabidospis) Analizy/Badania Technologia Żywności
Analizy spektroskopowe LC-HPLC, GC-FID, GC-MS) Analizy/Badania Technologia Żywności
Testy biochemiczne Analizy/Badania Technologia Żywności
Analityka innych ważnych związków biologicznie czynnych (witaminy, glutation, inne antyoksydanty Analizy/Badania Technologia Żywności
Metody: HPLC – w posiadaniu bogaty zestaw wzorców Analizy/Badania Technologia Żywności
Materiał badawczy: ekstrakty roślinne (owoce, korzenie, itp.), soki owocowe, produkty fermentacji mlekowej i alkoholowej, ekstrakty ziołowe) Analizy/Badania Ogrodnictwo
Identyfikacja i oznaczanie zawartości barwników roślinnych z grupy karotenoidów, fenoli, antocyjany, kwasy hydroksylowe oraz wiele pochodnych Analizy/Badania Technologia Żywności
Analizy bioróżnorodności biocenoz drobnoustrojów (elektroforeza DGGE) – oferta obejmuje drobnoustroje środowiskowe (głównie glebowe), drobnoustroje występujące w ściekach i odciekach przemysłowych, endofityczne bakterie roślinne Analizy/Badania Środowisko
Archiwizacja (bankowanie) Analizy/Badania Środowisko
Wstępne testy identyfikacyjne Analizy/Badania Środowisko
Namnażanie kultur Analizy/Badania Środowisko
Izolacja z różnorodnych nisz środowiskowych (gleba, wody, ścieki, tereny zanieczyszczone i zdegradowane) mikroorganizmów autochtonicznych Analizy/Badania Środowisko
Oznaczanie liczebności oraz badania aktywności mikroorganizmów mikroaerofilnych, w tym głównie bakterii probiotycznych w produktach rolniczych (ekstrakty owocowe, soki, itp.) przetwarzanych (fermentacje) Analizy/Badania Technologia Żywności
Analizy dynamiki wzrostu Analizy/Badania Środowisko
Wstępna diagnostyka mikrobiologiczna Analizy/Badania Środowisko
Oznaczenia liczebności drobnoustrojów aerobowych w próbkach środowiskowych (gleba, woda, ścieki, osady czynne) Analizy/Badania Środowisko
Specjalne zestawy testowe (Moduł mineralizacyjno-analityczny HachLange, zestaw butelkowy do analiz BZT) Analizy/Badania Środowisko
Oznaczanie (metody standardowe) chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) oraz biologicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) w ściekach bytowo-gospodarczych oraz przemysłowych Analizy/Badania Środowisko
Testy przeżywalności drobnoustrojów glebowych i tzw. aktywnych mikroorganizmów w warunkach stosowania środków ochrony roślin, nawozów i suplementów glebowych Analizy/Badania Środowisko
Wykonywanie testów toksyczności substancji niebezpiecznych, ksenobiotyków, metali ciężkich z wykorzystaniem drożdży i bakterii środowiskowych Analizy/Badania Środowisko
Oznaczenia zawartości związków organicznych w środowisku gruntowo-wodnym metodami ekstrakcyjnymi Analizy/Badania Środowisko
Analizy składu chemicznego paliw i biopaliw różnej generacji (w posiadaniu specjalnie do tego celu przeznaczone kolumny analityczne GC, GC-MS) Analizy/Badania Środowisko
Analityka skażeń środowiskowych- metody GC, GCMS, chromatografia LC Analizy/Badania Środowisko
Analityka skażeń środowiskowych- głównie ksenobiotyków węglowodorowych (związki alifatyczne, aromatyczne – BTEX, WWA), metabolitów (włączając zaawansowane procedury ekstrakcyjne oraz derywatyzację chemiczną) Analizy/Badania Środowisko
Porównawcze analizy proteomów bakteryjnych, drożdżowych, roślinnych w warunkach stresu fizjologicznego Analizy/Badania Środowisko
Analityka proteomów bakteryjnych, drożdżowych, roślinnych oraz mikroalg metodą 2DE (IEF/SDS-PAGE) Analizy/Badania Środowisko
Elektroforeza native-PAGE, SDS-PAGE, 2DE (IEF/SDS-PAGE) Analizy/Badania Rolnictwo
Analiza technikami elektroforetycznymi produktów pasiecznych (mleczko pszczele, jad pszczeli) Analizy/Badania Rolnictwo
Laboratoria nasienne Laboratoria Ogrodnictwo
Laboratoria hodowli odpornościowej Laboratoria Ogrodnictwo
Laboratoria roślinnych kultur in vitro Laboratoria Ogrodnictwo
Laboratoria analiz DNA, RNA i białek Laboratoria Środowisko
Laboratoria cytologiczne Laboratoria Ogrodnictwo
Analiza filogenetyczna sekwencji nukleotydowych Analizy/Badania Środowisko
Analiza bioinformatyczna sekwencji DNA, RNA Analizy/Badania Środowisko
Analiza białek technikami: elektroforeza 2D białek, immunoblotting Analizy/Badania Środowisko
Hybrydyzacja Northern i Southern Analizy/Badania Środowisko
Analiza DNA i RNA technikami:PCR, AFLP, SSR, qPCR, RT-PCR Analizy/Badania Środowisko
Analiza płodności u roślin ogrodniczych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Analiza żywotności pyłku roślin zielnych i drzewiastych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Ocena zdolności kiełkowania nasion Analizy/Badania Ogrodnictwo
Otrzymywanie podwojonych haploidów różnych gatunków roślin Analizy/Badania Ogrodnictwo
Mikrorozmnażanie różnych gatunków roślin w kulturach in vitro Analizy/Badania Ogrodnictwo
Cennik usług do wglądu w sekretariacie Inne Ogrodnictwo
Laboratoria i szklarnie doświadczalne Laboratoria Ogrodnictwo
Laboratorium kultur in vitro Laboratoria Ogrodnictwo
Analityczne laboratorium fizjologii roślin Laboratoria Ogrodnictwo
Laboratorium cytologii i anatomii roślin Laboratoria Ogrodnictwo
Opracowania dotyczące poprawy jakości plonów warzyw, materiału roślinnego wolnego od wirusów oraz roślin przydatnych do nasadzeń na terenach skażonych metalami ciężkimi Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Optymalizacja technologii fitoremediacji w systemach ladowych i wodnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Diagnostyka wirusologiczna i technika terapiii zawirusowanego materiału roślinnego Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Doskonalenie metod mikropropagacji roślin uprawnych, dziko rosnacych gatunków chronionych, gatunków rzadkich oraz metalofitów lądowych i wodnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Ogrodnictwo
Wykrywanie i identyfikacja oraz pomoc merytoryczna w organizacji pracowni kultur in vitro i badań z protoplastami Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Biotechnologia w ochronie środowiska Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Wirusologia roślinna Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Szeroko pojęta botanika i fizjologia roślin Konsultacje/Doradztwo Ogrodnictwo
Zbiorowiska roślinne Ekspertyzy Ogrodnictwo
Cechy diagnostyczne organów nadziemnych i podziemnych Ekspertyzy Ogrodnictwo
Różnorodność gatunkowa roślin naczyniowych reprezentujacych florę Polski Ekspertyzy Ogrodnictwo
Identyfikacja wirusowych chorób roślin uprawnych oraz metody terapeutyczne materiału roślinnego Analizy/Badania Ogrodnictwo
Wszechstronne analizy fizjologiczne roślin zielmych i drzewiastych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Preparaty anatomiczne organów roślinnych Analizy/Badania Ogrodnictwo
Zastosowanie modeli matematycznych w naukach przyrodniczych i technicznych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Tworzenie i wdrażanie systemów informacji przestrzennej dla gmin Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Opracowanie rysunków dla budownictwa regionalnego Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
W zakresie projektów aranżacji zieleni i tworzenia ilustracji (rola rysunku odręcznego) Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wykonywanie bieżących analiz przestrzennych przydatnych w administracji samorządowej Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Tworzenie geograficznych systemów informacji przestrzennej, wdrożenie dla gmin Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich oraz miejskich terenów zielonych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ochrona historycznych krajobrazów kulturowych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Analiza i ocena przyrodniczych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i przygotowanie materiałów źródłowych do wykonania charakterystyk Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Zastosowanie metod przyrodniczych w rozwiązaniach inżynierskich Inne Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wykorzystanie odpadów w rekultywacji Inne Inżyniera Środowisk i Geodezji
Zagospodarowanie terenów ekologicznie zagrożonych Inne Inżyniera Środowisk i Geodezji
Rekultywacja i zagospodarowanie odpadów przemysłowych Inne Inżyniera Środowisk i Geodezji
Rekultywacja i Renaturyzacja obszarów rolniczych, leśnych oraz zdegradowanych przez przemysł Inne Inżyniera Środowisk i Geodezji
Laboratorium gleboznawcze i sprzęt umożliwiający badania właściwości wodne gleb i roślin Laboratoria Inżyniera Środowisk i Geodezji
Opracowywanie koncepcji i projektów kształtowania jednostek osadniczych (wsi) i gmin Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocen oddziaływania na środowisko Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Monitorowanie jakości wód płynących w małych niekontrolowanych zlewniach rolniczych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Rekultywacja gleb Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Gospodarka wodna Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Badania torfoznawcze Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Badania gleboznawcze Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Zagospodarowanie jednostek osadniczych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Sprawność urządzeń wodno-melioracyjnych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Szacowanie nieruchomości Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ochrona i rekultywacja torfowisk Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Gospodarcze i przyrodnicze funkcje mokradeł Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocena gospodarcza wyeksploatowanego torfu Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Budowle inżynierskie na torfach Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Prognozy wypływalności złóż torfowych w czaszy projektowanych zbiorników wodnych Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Gospodarka wodna gleb i roślin uprawnych (potrzeby nawodnieniowe) Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Badania geologiczne złóż torfowych Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ochrona terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Waloryzacja gleb i terenów zdegradowanych przez przemysł Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wykonywanie ekspertyz naukowo-technicznych Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Poprawa jakości środowiska obszarów postindustrialnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów ekologicznie zdegradowanych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ochrona torfowisk Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Doskonalenie zasad przeciwerozyjnego kształtowania użytków rolnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Uwarunkowania lokalizacji zbiorników wodnych małej retencji Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wpływ użytkowania i zagospodarowania zlewni na jakość wód powierzchniowych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocena potrzeb regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleb Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Laboratoria hydrotechniczne Laboratoria Inżyniera Środowisk i Geodezji
Laboratoria geotechniczne Laboratoria Inżyniera Środowisk i Geodezji
Opracowanie zasad badania i oceny przydatności odpadów przemysłowych do wznoszenia obiektów budownictwa ziemnego wraz z technologią i kontrolą jakości wykonywanych konstrukcji ziemnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Małe elektrownie wodne Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ekohydraulika i ocena warunków siedliskowych dla ryb pod kątem hydraulicznym Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wpływ warunków przyrodniczych na hydraulikę koryt otwartych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Badania mrozoodporności gruntów do celów drogowych i fundamentowania Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Budowa ścian oporowych w technologii gruntu zbrojonego (wykorzystanie odpadów przemysłowych, różnego rodzaju zbrojenia, w tym geosiatki) Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wykorzystanie odpadów przemysłowych oraz ich mieszanek w budownictwie ziemnym (nasypy drogowe, kolejowe, hydrotechniczne) Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Koncepcje małych budowli wodnych, urządzeń do migracji ryb Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Prognozy zamulania zbiorników wodnych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Koncepcje ochrony przed powodzią Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Renaturyzacja rzek i ochrona przed powodzią Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocena stateczności zboczy i skarp Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Odwodnienia budowlane budynków gospodarczych i innych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Odwodnienia budowlane budynków mieszkalnych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Geotechniczne aspekty projektowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wykorzystanie gruntów mineralnych oraz odpadów przemysłowych w budownictwie Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Procesy zamulania małych zbiorników wodnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Transport rumowiska wleczonego i unoszonego w korytach rzek i potoków górskich Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Udrożnienie rzek w celu przywrócenia historycznych szlaków migracji oraz w celu odtworzenia tarlisk ryb dwuśrodowiskowych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Przepustowość dolin rzecznych oraz udrażnianie ścieków Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ochrona przed powodzią i zarządzanie ryzykiem powodziowym w celu podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej wrażliwości na zagrożenia ekstremalne Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Modelowanie numeryczne warunków przepływu wody Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Analiza programów inwestycyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Określenie przyczyn powodzi Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocena intensywności transportu rumowiska wleczonego i unoszonego Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Stabilność koryt rzecznych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocena stanu technicznego nasypów hydrotechnicznych i komunikacyjnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocena przydatności rezerw gruntowych do budowy wszelkiego typu nasypów w inżynierii wodnej i lądowej Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Rozeznanie podłoża gruntowego dla celów fundamentowania budynków mieszkalnych i gospodarczych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Laboratorium Oceny Jakości Wody i Ścieków Laboratoria Inżyniera Środowisk i Geodezji
Oczyszczalnie przydomowe z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Koncepcje i projekty systemów wodociągowych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Projekty z punktu widzenia technologicznego doboru urządzeń w oczyszczalniach ścieków Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Stan techniczny sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Oddziaływanie na środowisko inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Dobór technologii i urządzeń służących unieszkodliwianiu ścieków w warunkach zabudowy rozproszonej Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ustalenie ilości wód infiltracyjnych i przypadkowych trafiających do kanalizacji sanitarnej Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ekspertyzy hydrologiczne z zakresu korzystania z wód, budownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ekspertyzy hydrogeologiczne pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Ekspertyzy Inżyniera Środowisk i Geodezji
Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłu rolno-spożywczego Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ocena sprawności działania różnych typów wiejskich oczyszczalni Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Efektywność pracy wiejskich systemów wodociągowo-kanalizacyjnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Racjonalne kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Analiza hydrauliczna pracujących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Pomiary hydrometryczne na ciekach powierzchniowych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Badania składu fizyko-chemicznego wody, ścieków i osadów ściekowych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Skaning laserowy przy pomiarach obiektów budowlanych i inżynierskich Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Oddziaływania inwestycji liniowych na grunty rolne Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Nowoczesne technologie fotogrametrii cyfrowej w planowaniu przestrzennym terenów wiejskich Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wartościowanie przestrzeni przy pomocy WIT Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Program komputerowy wspomagania projektowania i optymalizacji struktury przestrzennej wsi autorstwa S Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
System Informacji Terenowej – tworzenie baz danych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Podejścia, metody, techniki wyceny nieruchomości Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Scalenia, podziały , rozgraniczenia, wywłaszczania nieruchomości Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Scalenia i wymiany gruntów na obszarach wiejskich Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Automatyzacja prac urządzeniowo rolnych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Metody fotogrametrii i teledetekcji w architekturze Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Badania terenów wiejskich z wykorzystaniem samolotów bezzałogowych niskopułapowych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wizualizacja danych w planowaniu przestrzennym Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Projektowanie terenów osiedlowych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Zastosowanie fotogrametrii i teledetekcji w gospodarowaniu terenami rolniczymi Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Ochrona dziedzictwa kulturowego miast i wsi Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Gospodarka przestrzenna Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Unowocześnianie technologii pomiarów geodezyjnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Utylizacja i minimalizacja odpadów Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Skażenie gleb i roślin metalami ciężkimi Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Wpływ czynników meteorologicznych i technologii zraszania na ewaporację wody Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe warunków meteorologicznych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Laboratorium materiałowo-budowlane Laboratoria Inżyniera Środowisk i Geodezji
Optymalizacja systemów wentylacyjnych w budynkach inwentarskich Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Doskonalenie komfortu odpoczynku krów mlecznych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Optymalizacja warunków termicznych w odchowie kurcząt brojlerów na ściółce Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Racjonalizacja gospodarki energetycznej w budynkach rolniczych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ciepła zakumulowanego w gruncie, odzysku ciepła z systemów wentylacyjnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Doskonalenie komfortu cieplno-wilgotnościowego w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i zabytkowych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inżyniera Środowisk i Geodezji
Konsultacje techniczne w zakresie opracowań funkcjonalno-przestrzennych, wykorzystania energii odnawialnej, wykorzystania programu WUFI Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Opracowanie koncepcji i projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i instalacji sanitarnych Konsultacje/Doradztwo Inżyniera Środowisk i Geodezji
Doskonalenie budownictwa wiejskiego,energooszczędność i kształtowanie optymalnego mikroklimatu w budynkach historycznych i muzealnych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Analiza techniczno-ekonomiczna termomodernizacji budynków Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Laboratorium analizy pasz Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych Analizy/Badania Inżyniera Środowisk i Geodezji
Receptury karm dla psów Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Zastosowanie maślanu sodu w okresie przejściowym u krów mlecznych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Zastosowanie maślanu sodu w paszach dla cieląt Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Konserwacja wilgotnego ziarna kukurydzy z udziałem dodatków konserwujących Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Prozdrowotna modyfikacja składu mleka krów różnymi metodami żywieniowymi Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Ochrona białka przed rozkładem w żwaczu z wykorzystaniem lignosulfonianów Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykorzystanie zawartości ciał ketonowych w mleku dla oceny zagrożenia stad krów ketozą Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Kalibracje wykorzystywane w urządzeniach NIRS do oznaczania składu chemicznego pasz Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Konserwacja pasz (kiszenie) Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Kontrola prawidłowości żywienia zwierząt w obiektach hodowlanych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Procesy technologiczne stosowane w produkcji pasz Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja bazy paszowej Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja żywienia zwierząt w obiektach hodowlanych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Analizy chemicznej i jakości pasz Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Żywienie wymienionych gatunków i grup zwierząt: krów i cieląt, psów i kotów, owiec i kóz, drobiu, trzody chlewnej, koni Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Oznaczanie rozkładu białka w żwaczu i strawności jelitowej białka Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Doświadczenia testowe: produktów dla zwierząt Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Doświadczenia testowe:dodatków konserwujących Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kalibracje dla metody NIRS Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza chemiczna pasz- składniki mineralne Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza chemiczna pasz- skład aminokwasowy Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza chemiczna pasz-skład kwasów tłuszczowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza chemiczna pasz-NDF, ADF, ADL Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza chemiczna pasz- produkty fermentacji w kiszonkach Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza chemiczna pasz- analiza podstawowa Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium absorpcji atomowej wraz z pracownią do mineralizacji tkanek Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium biologii molekularnej (Termocykler, spektrofotometr UV, Wirówka, zestaw do elektroforezy, zestaw do wizualizacji żelów agarozowych) Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium centralne z dwoma zestawami do oznaczania hormonów metodą ELISA, boksem do hodowli tkanek i boksem do rejestracji ruchu plemników CASA Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Płynny preparat bakteriobójczy na bazie nanocząsteczkowego srebra koloidalnego, poliwinylopirolidonu i witaminy B1 do stosowania w chorobach bakteryjnych powłok ciała ryb ozdobnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Konsultacje z zakresu zagospodarowania rybackiego i rekreacyjnego zbiorników wodnych, organizacja łowisk licencjonowanych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo w zakresie nowoczesnych metod rozrodu ryb i wylęgarnictwa Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykonywanie opracowań i ekspertyz z zakresu chowu i hodowli ryb karpiowatych, łososiowatych i sumowatych Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Inwentaryzacje przyrodnicze, w tym na obszarach chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu jakościowego i ilościowego ichtiofauny rzek, jezior i zbiorników wodnych, zwłaszcza pod kątem ochrony zagrożonych gatunków i ich restytucji Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratoria biologii molekularnej Laboratoria Środowisko
Laboratoria biochemiczne Laboratoria Środowisko
Laboratoria hodowli komórek i tkanek in vitro Laboratoria Środowisko
Pracownia Izotopowa kl. III akredytacja PAA Laboratoria Środowisko
Analityka biochemiczna krwi Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Ekspresja mRNA receptorów i hormonów Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Oznaczenie hormonów tarczycy, nadnerczy, gonad, opioidów, hormonów gospodarki mineralnej Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Analityka hormonalna (RIA, ELISA) Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Poziom kwasów tłuszczowych w tkankach i płynach ustrojowych Analizy/Badania Środowisko
Analizy histochemiczne Analizy/Badania Środowisko
Przygotowanie preparatów histologicznych Analizy/Badania Środowisko
Analityka biochemiczna krwi Analizy/Badania Środowisko
Ekspresja mRNA receptorów i hormonów Analizy/Badania Środowisko
Oznaczenie hormonów tarczycy, nadnerczy, gonad, opioidów, hormonów gospodarki mineralnej Analizy/Badania Środowisko
Analityka hormonalna (RIA, ELISA) Analizy/Badania Środowisko
Laboratorium pozyskiwania i przerobu mleka oraz oceny wartości rzeźnej Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium zapłodnienia in vitro Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium do kaniulacji i peryfuzji dokomorowej mózgu i peryfuzji organotypowej Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium do badań neuroendokrynologicznych Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Pracownia mikroskopowa ( w tym mikroskopii fluorescencyjnej) Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium hodowli komórek i tkanek Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium genomiki i proteomiki Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium biologii molekularnej Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium endoskopii i ultrasonografii Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium badań samców i mrożenia nasienia Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja gospodarstw owczarskich Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Produkcja mięsa jagnięcego o wysokiej wartości funkcjonalnej Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja produkcji jagniąt rzeźnych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Prowadzenie produkcji owczarskiej zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Technologia produkcji mleka w gospdoarswtach owczarskich Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Praca z hodowlami komórkowymi pierwotnymi oraz liniami komórkowymi Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Wprowadzanie i ustanawianie linii komórkowych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizowanie pracowni hodowli komórek i tkanek Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Doskonalenie plenności stada poprzez wprowadzanie genu plenności owcy olkuskiej N69H – identyfikacja polimorfizmu, dobór owiec do kojarzenia, selekcja stada Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Zapobieganie wystąpieniu w stadzie owiec scrapie – identyfikacja polimorfizmu w genie PRNP Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie polimorfizmu genów: kalpastat-yny, leptyny, receptora estrogenowego, receptora greliny, receptora melano-kortykotropowego u świń Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Oznaczanie immunocytochemiczne i immunofluorescencyjne Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykonywanie preparatów tkanek i narządów techniką kriostatową Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Hodowle komórek na biomateriałach (fibroblasty, komórki mięśniowe, komórki endotelialne, neurony, komórki glejowe, neuralne komórki macierzyste oraz komórki linii) Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie toksyczności/ neurotoksyczności nanomateriałów, nanocząsteczek, biomateriałów i biopolimerów na modelach hodowli in vitro komórek prawidłowych inoowtwororych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Określenie cytotoksyczności substancji na modelach hodowli komórkowych komórek prawidłowych i nowotworowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Określenie ekspresji białek metodą ELISA Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Określenie ekspresji białek metodą Western Blot Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Określenie ekspresji mRNA metodą RT-PCR Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Oznaczenie koncentracji hormonów w materiale biologicznym metodą ELISA (beta-hCG, estradiol, progesteron, testosteron) Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Identyfikacja nosicieli mutacji wywołujących choroby genetyczne DUMPS, BLAD oraz polimorfizmu hormonu wzrostu (leu/127/Val) u bydła Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja rozrodu Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Ultrasonograficzna diagnostyka ciąży Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Synchronizacja rui Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Inseminacja owiec i kóz Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie samców zwierząt gospodarskich Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kriokonserwacji nasienia i zarodków Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Labotatorium inkubacji jaj drobiu Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium hodowli tkankowych i zapłodnienia in vitro Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Konserwacja nasienia Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Transplantacja zarodków klaczy, wspomagane zapłodnienie i klonowanie koni Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykorzystanie metody zarodków ptasich w badanich mikrobioogicznych, toksylogicznych i żywieniowych oraz biofizycznych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo w zakresie przygotowania i przebiegu transportu zwierząt Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo w zakreise dobrostanu zwierząt gospodarskich Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowanie zwierząt do rozpłodu i metody określania czasu krycia lub unasienniania Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Ultrasonograficzna diagnoza ciąży u klaczy od 12 dnia Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Leczenie zaburzeń płodności klaczy Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyza zatrucia wody pestycydami Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyzy stref geopatycznych Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyzy embriopatologiczne legów w Zakądach Wylegu Drobiu Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyzy warunków inkubacji w Zakładach Wylegu Drobiu Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyza jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia odorami Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyzy jakości dobrostanu zwierząt podczas transportu Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyzy warunków utrzymania zwierząt (jakości dobrostanu) Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie jakosci wody Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie wystepowania stref geopatycznych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza fazy i przyczyny zamierania zarodków Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza parametów mikroklimatycznych i ocena technologi podczas inkubacji jaj drobiu grzebiacego i wodnego Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza zasięgu zanieczyszczeń powietrza odorami z ferm oraz obiektów komunalnych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza parametrów mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie i ocena nasienia Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Inseminacja zwierząt futerkowych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Ocena histologiczna i histochemiczna tkanek Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przyczyny strat w okresie neonatalnym zwierząt futerkowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium parazytologiczne Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Konsultacje w zakresie ochrony lotnisk, upraw, budynków przed szkodliwym oddziaływaniem ptaków Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Przenikanie pasożytów pomiędzy pokrewnymi grupami zwierząt gospodarskich i wolno żyjących Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Profilaktyka, prewencja i zwalczanie chorób inwazyjnych zwierząt Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo dla kół łowieckich w zakresie prowadzenia hodowli zwierząt łownych i zasilania ich populacji Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Prowadzenie specjalistycznego ośrodka rehabilitacji ptaków drapieżnych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Udzielanie porad w zakresie opieki nad poszkodowanymi dzikimi zwierzętami Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Zagrożenia dla człowieka pasożytami zoonotycznymi od zwierząt udomowionych i hobbistycznych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Wpływ pasożytów na zdrowotność populacji zwierząt wolno żyjących oraz ekonomikę produkcji zwierząt gospodarskich Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Kontrola poziomu zarażenia jako alternatywa dla stosowania środków przeciwpasożytniczych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Stan zarażenia pasożytami zwierząt udomowionych i wolno żyjących Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Opinie i ekspertyzy dla sądów i policji w zakresie chronionych gatunków zwierząt Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekologiczne podstawy sterowania sukcesją fauny na rekultywowanych terenach poprzemysłowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Restytucja ekotypu górskiego i miejskiego sokoła Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Rehabilitacja ptaków drapieżnych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Wpływ pasożytów na zdrowotność populacji zwierząt wolno żyjących oraz ekonomikę produkcji zwierząt gospodarskich Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kontrola poziomu zarażenia jako alternatywa dla stosowania środków przeciwpasożytniczych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykonanie analiz poziomu zarażenia zwierząt gospodarskich, domowych i żyjących w przyrodzie Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie metod określania poziomu dobrostanu zwierząt Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie charakterystyki i możliwości zastosowania praktycznego różnych wariantów systemów utrzymania poszczególnych grup technologicznych świń Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie dostosowywania systemów utrzymania loch karmiących do ich naturalnych potrzeb Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie w rozpoznawania i możliwości przeciwdziałania zachowań patologicznych, w tym agresji i kanibalizmu u świń Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie wykonywania zabiegów traumatycznych w kontekście obowiązującej Dyrektywy 2008/120/WE Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie wymogów prawnych dotyczących warunków utrzymania i zapewnienia odpowiedniego poziomu dobrostanu świń Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie metod oceny, selekcji i doboru materiału do remontu stada podstawowego w fermach Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie specyfiki doboru komponentów paszowych w celu zwiększenia efektywności żywienia i ograniczenia zagrożeń Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie efektywności stosowania dodatków paszowych i suplementacji surowców podstawowych Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie efektywności żywienia poprzez zastosowanie nietypowych surowców paszowych Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie zasad żywienia poszczególnych grup technologicznych świń Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie optymalizacji warunków produkcji pod kątem uzyskania założonego celu Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie kontrolowanego rozrodu świń Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie optymalizacji eksploatacji zwierząt rozpłodowych (loch i knurów) Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie zastosowania zaawansowanych technik i narzędzi analitycznych w procesie organizacji produkcji i zarządzania stadem Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie zasad pozyskiwania źródeł finansowania dla inwestycji w gospodarstwach rolnych Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie zasad współpracy pomiędzy podmiotami rynku rolnego i przetwórczego oraz tworzenia grup producentów Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie strategii produkcyjno marketingowej gospodarstw rolnych Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie ekonomicznych aspektów produkcji rolnej Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Szkolenia w zakresie organizacji produkcji i zarządzania gospodarstwem Inne Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium zastosowań diagnostyki obrazowej w hodowli i produkcji zwierzęcej Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium obserwacji zachowań zwierząt w warunkach produkcyjnych Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Pracownia biologii molekularnej Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Projektowanie i organizacja terenowych laboratoriów oceny nasienia knurów i inseminacji loch Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Sposób bezstresowego unieruchamiania świń w celach diagnostyczno-zabiegowych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Poprawa skuteczności elementów wzbogacających środowisko chowu świń poprzez zastosowanie aromatyzowanych obiektów o wymiennych zapachach, oraz innych rozwiązań, redukujących poziom agresji w grupach świń Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Sztuczna inseminacja ptaków domowych i chronionych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo w zakresie wdrażania nowych technik i technologii produkcyjnych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Wspomaganie osiągnięcia statusu zgodności ferm z przepisami UE i krajowymi w zakresie komfortu bytowego i dobrostanu świń Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów obniżonej produkcyjności stad Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo w zakresie organizacji produkcji, ekonomicznych aspektów produkcji, rozrodu, żywienia, systemów utrzymania i dobrostanu świń Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Doradztwo w zakresie wdrażania narzędzi analizy produkcyjności stad Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Opracowywanie biznesplanów w zakresie inwestycji, startu i kontynuacji produkcji Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Projektowanie funkcjonalno-przestrzenne ferm, w tym dobór wyposażenia dla poszczególnych grup technologicznych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Budownictwo fermowe i warunki utrzymania zwierząt futerkowych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Praca hodowlana na fermach zwierząt futerkowych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Rozród zwierząt futerkowych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Żywienie zwierząt futerkowych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja produkcji zwierząt futerkowych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Hodowla ptaków użytkowych i amatorskich Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Produkcja jaj konsumpcyjnych wysokiej jakości Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Produkcja mięsa drobiowego (różne gatunki i rasy) w warunkach proekologicznych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Produkcja gęsiny o wysokiej wartości funkcjonalnej Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Techniki wspomagania rzorodu ptaków domowych, ozdobnych i chronionych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja technologii produkcji w stadach reprodukcyjnych kur mięsnych i gęsi Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Testowanie i opracowywanie ekspertyz efektywności praktycznego zastosowania nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych z komputerowych systemów zarządzania i wspomagania decyzji w produkcji Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Testowanie i opracowywanie ekspertyz efektywności praktycznego zastosowania nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych, producentów sprzętu i wyposażenia zootechniczno-weterynaryjnego Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Testowanie i opracowywanie ekspertyz efektywności praktycznego zastosowania nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych z przemysłu paszowego Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Testowanie i opracowywanie ekspertyz efektywności praktycznego zastosowania nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych z branż przetwórstwa rolno-spożywczego Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Przyżyciowa diagnostyka parametrów ilościowych i jakościowych mięśni świń Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Diagnostyka i analizy użytkowości i przyczyn obniżonej płodności knurówi loch (diagnostyka statusu fizjologicznego i zdrowotnego układu rozrodczego oraz ocena nasienia) Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza przyczyn występowania wraz z ekspertyzami określającymi sposoby zapobiegania i zwalczania stereotypii i technopatii, oraz innych zachowań patologicznych świń, w tym agresji i kanibalizmu Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyzy w zakresie określania zapotrzebowania świń na elementy wzbogacające środowisko chowu w zależności od genotypu, warunków utrzymania i żywienia Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Analizy statusu i zgodności z przepisami UE i krajowymi, ferm w zakresie komfortu bytowego i dobrostanu świń Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Ekspertyzy określające status, oraz potencjał instynktu macierzyńskiego, troskliwości i opiekuńczości loch w zależności od genotypu, warunków utrzymania i żywienia Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Analizy statusu produkcyjnego stad wraz z ekspertyzami określającymi przyczyny i wspomagającymi niwelowanie problemów obniżających produkcyjność w zakresie wskaźników użytkowości rozpłodowej oraz tucznej i rzeźnej Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Analizy potencjału produkcyjnego, ekonomicznego i rozwojowego gospodarstw rolnych Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykonanie ekspertyz dotyczących dobrostanu na fermach zwierząt futerkowych Ekspertyzy Hodowla i Biologia Zwierząt
Planowanie i realizacja badań w zakresie nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych z branży komputerowych systemów zarządzania i wspomagania decyzji w produkcji Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Planowanie i realizacja badań w zakresie nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych, producentów sprzętu i wyposażenia zootechniczno-weterynaryjnego Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Planowanie i realizacja badań w zakresie nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych z branż przemysłu paszowego Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Planowanie i realizacja badań w zakresie nowych technik i technologii oferowanych przez partnerów biznesowych z branż przetwórstwa rolno-spożywczego Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie i realizacja projektów badawczych w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tematycznie powiązanych zainteresowań kontrahentów biznesowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie i realizacja projektów badawczych w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania systemów utrzymania zachowania i dobrostanu świń Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie i realizacja projektów badawczych w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania rozrodu i żywienia Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie i realizacja projektów badawczych w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ekonomicznych aspektów produkcji Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie i realizacja projektów badawczych w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania badań aplikacyjnych organizacji produkcji Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie założeń metodycznych badań aplikacyjnych w zakresie tematycznie powiązanych zainteresowań kontrahentów biznesowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie założeń metodycznych badań aplikacyjnych w zakresie systemów utrzymania zachowania i dobrostanu świń Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie założeń metodycznych badań aplikacyjnych w zakresie rozrodu i żywienia, Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie założeń metodycznych badań aplikacyjnych w zakresie ekonomicznych aspektów produkcji Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Przygotowywanie założeń metodycznych badań aplikacyjnych w zakresie organizacji produkcji Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie i ocena nasienia zwierząt futerkowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kwalifikacja nasienia lisów, jenotów i królików do konserwacji i sztucznego unasieniania Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Identyfikacja płci ptaków (test DNA) Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Ustalanie pokrewieństwa ptaków hodowlanych i egzotycznych (analiza DNA) Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza behawioru płciowego w stadach reprodukcyjnych drobiu Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratorium do oceny nasienia Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie i ocena nasienia ptaków Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kriokonserwacji nasienia ogiera i psa w oparciu o testy biochemiczne Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Organizacja stacji pozyskiwania nasienia ogierów Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Budownictwo i organizacja obiektów hodowlanych i użytkowych dla koni Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Biologia rozrodu koni i psów Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Prowadzenie hipoterapii i dogoterapii Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Koń w gospodarstwie agroturystycznych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Hodowla i użytkowanie koni Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Ocena przydatności ogiera do rozrodu – SO Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Użytkowanie ogierów na punktach kopulacyjnych Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Odchów źrebiąt i mleko klaczy Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Cytologiczne i hormonalne testy rujowe u suk Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kwalifikacja nasienia ogiera i psa do konserwacji i sztucznego unasieniania Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Laboratoria Zakładu Hodowli Bydła Laboratoria Hodowla i Biologia Zwierząt
Produkcja wołowiny kulinarnej w oparciu o trwałe użytki zielone Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Optymalizacja produkcji mleka i wołowiny Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Diagnostyka stanu fizjologicznego i chorób krów z wykorzystaniem pomiarów temperatury mleka Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Hodowla i Biologia Zwierząt
Ochrona środowiska Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Zwierzęta wolno żyjące Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykorzystanie typów użytkowych i ras do produkcji mleka i mięsa Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Diagnostyka molekularnej Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Dobrostan bydła Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Produkcja wołowiny kulinarnej Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Produkcja mleka wysokiej jakości Konsultacje/Doradztwo Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza molekularna wybranych genów związanych z produkcyjnością i zdrowiem bydła Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Nowoczesne metody wspomagania decyzji w zarządzaniu stadami zwierząt gospodarskich i wolno żyjących oraz w produkcji zwierzęcej Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Badanie jakości mięsa zwierząt nieudomowionych, hodowanych na fermach Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Czynniki stresogenne w hodowli fermowej zwierząt nieudomowionych i ich minimalizowanie Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Usługi w zakresie zastosowania statystyki matematycznej w rozwiązywaniu problemów natury przyrodniczej, interpretacja numeryczna i graficzna wyników Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Wykonywanie filmów przyrodniczych, dydaktycznych, szkoleniowych w systemie SVHS z możliwością przetwarzania ich na BETACAM Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analiza ekonomiczna gospodarstwa w zakresie produkcji mleka i mięsa oraz wyznaczenie funkcji zysku w celu uwzględnienia go w pracy hodowlanej Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kompleksowa metoda diagnostyczna oparta na pomiarze temperatury mleka umożliwiająca wykrywanie innych chorób objawiających się gorączką, np. mastitis Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kompleksowa metoda diagnostyczna oparta na pomiarze temperatury mleka umożliwiająca wczesne diagnozowanie ciąży tj. pomiędzy 5 a 12 -tym dniem po zapłodnieniu Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kompleksowa metoda diagnostyczna oparta na pomiarze temperatury mleka umożliwiająca wykrywanie schorzeń gruczołu mlekowego, szczególnie stanów podklinicznych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Kompleksowa metoda diagnostyczna oparta na pomiarze temperatury mleka umożliwiająca wykrywanie rui, w tym również rui cichych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Poziom kwasów tłuszczowych, antybiotyków, pestycydów w tkankach i płynach ustrojowych Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Ocena podstawowego składu i cech fizycznych mięsa Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Analizy służące do oceny fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych cech mleka Analizy/Badania Hodowla i Biologia Zwierząt
Planowanie leśne Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Zarządzanie obszarami leśnymi Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Wycena lasu Analizy/Badania Leśnictwo
Waloryzacja lasu Analizy/Badania Leśnictwo
Inwentaryzacja lasu Analizy/Badania Leśnictwo
Mechanizacja prac w warunkach kontrolowanych w szkółkach leśnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Cechy rozdzielcze oraz czyszczenie i sortowanie nasion Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Siew punktowy w warunkach kontrolowanych szkółek leśnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Ugniatanie i przejezdność maszyn na glebach leśnych Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Siew punktowy nasion Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Mikrofalowa dezynfekcja podłoży szkółkarskich Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Obsługa i konserwacja maszyn Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Mechanizacja pozyskania drewna Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Ocena poprawności agregatowania i doboru maszyn Analizy/Badania Leśnictwo
Mechanizacja prac szkółkarskich Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Wydajność pracy maszyn Analizy/Badania Leśnictwo
Czynników środowiska pracy Laboratoria Leśnictwo
Chemiczne analiz niedrzewnych surowców leśnych Laboratoria Leśnictwo
Do badania właściwości fizyko-mechanicznych drewna Laboratoria Leśnictwo
Technologie leśnictwa małej skali – Small Scale Forestry Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
W zakresie szkód wynikających z zastosowania technologii pozyskiwania, zrywki i transportu drewna Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
W zakresie wyboru technologii i metod optymalizacji produktów głównego użytkowania lasu Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Analiza procesów technologii pozyskiwania i transportu drewna z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i ergonomicznych Analizy/Badania Leśnictwo
Ekspertyzy w zakresie stosunków wodno – gruntowych w kontekście warunków wzrastania roślinności drzewiastej Ekspertyzy Leśnictwo
Biologiczne z kolekcjami chrząszczy (imagines), poczwarek i larw z rodziny kózkowatych (Cerambycidae),fragmentów kory i drewna uszkodzonych przez chrząszcze z rodziny kózkowatych, wyrośli spowodowanych przez owady (entomocecidia), owadów uszkadzających sz Laboratoria Leśnictwo
Meteorologiczne ze stacją badań fitoklimatycznych na Kopciowej koło Krynicy, które dysponuje bazą zarchiwizowanych danych meteorologicznych pomiarowych oraz obserwacyjnych z okresu ponad 40 lat ze stacji fito klimatycznej Laboratoria Środowisko
Dendroklimatyczne Laboratoria Środowisko
Interaktywna technologia osłony meteorologicznej szkółek kontenerowych „SPIDER” Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Technologia zwalczania korników świerka w okresie gradacji w drzewostanach górskich Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Ocena występowania entomofauny na obszarach chronionych Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Szkodniki drewna Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Szyszki i nasiona drzew leśnych Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Osłona meteorologiczna leśnictwa Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Zakładanie plantacji drzew szybkorosnących Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Bilans energetyczny budynków mieszkalnych i gospodarczych w leśnictwie Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Ochrona budowli drewnianych przed owadami ksylofagicznymi Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Projektowanie systemów osłony przeciwpożarowej kraju Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Dendrochronologia oraz dendroklimatologia Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko inwestycji Analizy/Badania Środowisko
Rozpoznawanie uszkodzeń drzew i krzewów leśnych spowodowanych przez owady fitofagiczne Analizy/Badania Leśnictwo
Ocena oddziaływania gospodarki leśnej na klimat lasu Analizy/Badania Leśnictwo
Identyfikacja czynników ograniczających oraz stymulujących wzrost drzew Analizy/Badania Środowisko
Analizy klimatologiczne dla leśnych kompleksów promocyjnych, rezerwatów i parków narodowych Analizy/Badania Leśnictwo
Prognozowanie występowania szkodników roślin drzewiastych Analizy/Badania Środowisko
Inwentaryzacja oraz ochrona zadrzewień i zieleni miejskiej Analizy/Badania Środowisko
Cztery nowoczesne dobrze wyposażone laboratoria Laboratoria Leśnictwo
Wdrażanie polskiej technologii sterowanej mikoryzacji sadzonek drzew leśnych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Profilaktyka przed chorobami drzew leśnych i parkowych Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Diagnostyka chorób drzew leśnych i parkowych, metody ochrony drzew przed chorobami, ochrona drewna przed zgniliznami i barwicami Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Identyfikacja sprawców chorób roślin, problemy zagrzybienia pomieszczeń, barwice i zgnilizny drewna na składach drewna Analizy/Badania Leśnictwo
Laboratorium terenowe Laboratoria Środowisko
Laboratorium biotechnologii drzew leśnych z pracowniami analiz biochemicznych (markery terpenowe, izoenzymowe), molekularnych (markery DNA) oraz oceny jakości nasion Laboratoria Środowisko
Mechanizacja prac szkółkarskich Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Optymalizacja metod produkcji sadzonek głównych gatunków lasotwórczych w terenach górskich Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Konsultacje związane z doborem leśnego materiału rozmnożeniowego do: zalesień na gruntach porolnych, zalesień na obszarach zdegradowanych (imisje przemysłowe, popożarzyska, itp.), produkcji materiału sadzeniowego dla zieleni miejskiej Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Tworzenie i prowadzenie obiektów zachowawczych Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Realizacja programów ochrony leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Restytucja gatunków drzewiastych zagrożonych wyginięciem Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Metody rozmnażania wegetatywnego krzewów i gatunków drzew leśnych Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Ekspertyzy z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa: ocena nasion, ocena jakości sadzonek, analiza podłoży i dodatków do podłoży, optymalizacja nawożenia Ekspertyzy Leśnictwo
Opracowanie metody pielęgnacji i odnowień jodłowych z uwzględnieniem zasad racjonalizacji biologicznej Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Leśnictwo
Konsultacje z zakresu przedmiotu nauczania Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Przedmioty nauczania Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Rynek drewna okrągłego w Polsce Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Rynek drewna okrągłego w Polsce Analizy/Badania Leśnictwo
Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień przy oczyszczalniach ścieków Analizy/Badania Leśnictwo
Opracowanie nowych technologii rekultywacji terenów poprzemysłowych, optymalizacja istniejących tecghnologii Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Katedra prowadzi analizy, doradztwo oraz konsultacje w zakresie prowadzonych badań Analizy/Badania Środowisko
Konsultacje dotyczące ochrony gleb oraz określenie jej żyzności Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji - jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Polsce w zakresie analiz chemicznych gleby, wody i materiału roślinnego Laboratoria Środowisko
Doradztwo podczas wykonania „Operatów siedliskowych nadleśnictw” Konsultacje/Doradztwo Leśnictwo
Ekspertyzy glebowe, w tym analizy chemiczne gleb Ekspertyzy Środowisko
Opiniowanie wykonanych „Operatów siedliskowych nadleśnictw” Analizy/Badania Leśnictwo
Wykonywanie wystaw gleb w ujęciu środowiskowym i siedliskowym Analizy/Badania Środowisko
Prace dyplomowe dla potrzeb praktyki podmiotów gospodarczych agrobiznesu Konsultacje/Doradztwo Inne
Oferty szkoleniowe, kursy Konsultacje/Doradztwo Inne
Opracowywanie strategii rozwojowych firm oraz strategii rozwoju obszarów wiejskich Analizy/Badania Inne
Opracowywanie ekspertyz ekonomiczno-organizacyjnych dla firm agrobiznesu Analizy/Badania Inne
Konsultacje dla praktyki rolniczej w zakresie ochrony roślin Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Ochrona roślin w gospodarstwie ekologicznym Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Integrowana produkcja rolnicza Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Ochrona roślin w uprawie rolniczej przed chorobami i szkodnikami Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Monitoring i diagnostyka chorób i szkodników w roślinach uprawnych Analizy/Badania Ekonomia
Oznaczenia i izolacja agrofagów z materiału roślinnego – ziemiopłodów Analizy/Badania Ekonomia
Ocena skuteczności substancji biologicznie czynnych, szczególnie pochodzenia naturalnego na patogeny i szkodniki roślin uprawnych Analizy/Badania Ekonomia
W warunkach laboratoryjnych ocena oddziaływania agrochemikaliów na aktywność grzybów fotopatogennych Analizy/Badania Ekonomia
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
http://wre.ur.krakow.pl/km-oferta.html Laboratoria Środowisko
Konsultacje dotyczące oddziaływania na środowisko (np. obiektów gospodarki komunalnej: składowisk odpadów, sortowni, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych) - Ekspert Polskiej Izby Ekologii Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Ocena jakości ścieków oczyszczonych metodą osadu czynnego na podstawie morfologii i charakterystycznej biocenozy ze wskazaniem możliwych przyczyn niepowodzenia w prowadzonym procesie oczyszczania Ekspertyzy Środowisko
Przyczyny puchnięcia osadu czynnego Ekspertyzy Środowisko
Morfologia kłaczków osadu czynnego jako wskaźnik jego pracy w różnych oczyszczalniach Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy dotyczące jakości osadu czynnego w biologicznych oczyszczalniach ścieków Ekspertyzy Środowisko
Ocena narażenia pracowników na mikrobiologiczne czynniki szkodliwe w środowisku pracy Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy mykologiczne dotyczące oceny zagrzybienia księgozbiorów i innych Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy mykologiczne dotyczące oceny zagrzybienia eksponatów muzealnych Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy mykologiczne dotyczące oceny zagrzybienia obiektów zabytkowych Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy mykologiczne dotyczące oceny zagrzybienia pomieszczeń inwentarskich i użyteczności publicznej Ekspertyzy Środowisko
Ekspertyzy mykologiczne dotyczące oceny zagrzybienia pomieszczeń mieszkalnych Ekspertyzy Środowisko
Ocena oddziaływania na środowisko (np. obiektów gospodarki komunalnej: składowisk odpadów, sortowni, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych) - Ekspert Polskiej Izby Ekologii Ekspertyzy Środowisko
Mykologiczne i bakteriologiczne badania ilościowe i jakościowe Analizy/Badania Środowisko
Badania stanu sanitarnego pomieszczeń inwentarskich, mieszkalnych i użyteczności publicznej Analizy/Badania Środowisko
Badania osadu czynnego: oznaczanie bakterii fosforowych w osadzie czynnym Analizy/Badania Środowisko
Badania osadu czynnego: identyfikacja mikroorganizmów nitkowatych Analizy/Badania Środowisko
Badania osadu czynnego: biologia i analiza mikroskopowa Analizy/Badania Środowisko
Hodowli odpornościowej Laboratoria Rolnictwo
Mikrobiologiczna analiza ilościowa i jakościowa wody i ścieków, gleby, powietrza, pasz oraz produktów spożywczych Analizy/Badania Środowisko
Nasiennictwa Laboratoria Rolnictwo
Cytogenetyki Laboratoria Rolnictwo
Kultur in vitro Laboratoria Rolnictwo
Biologii molekularnej Laboratoria Rolnictwo
Badania odpornościowe roślin na stresy biotyczne z wykorzystaniem metod bezpośrednich (odpornościowe testy płytkowe i polowe) oraz pośrednich (parametry fizjologiczne) Analizy/Badania Rolnictwo
Badanie spoczynku, kiełkowania, porastania i wigoru nasion metodami bezpośrednimi i pośrednimi, analizy statystyczne Analizy/Badania Rolnictwo
Struktura i funkcja chromosomów płci u roślin dwupiennych, cytogenetyka traw i roślin jagodowych, podwajanie chromosomów u roślin jagodowych , sprawdzanie skutecznośći krzywań u roślin jagodowych Analizy/Badania Rolnictwo
Prowadzenie roślin w kulturach in vitro, mikrorozmnażanie roślin, produkcja metabolitów wtónych w kulturach in vitro, otrzymywanie roślin haploidalnych Analizy/Badania Rolnictwo
Wykorzystanie markerów molekularnych w hodowli roślin, badanie ekspresji genów na poziomie transkryptu Analizy/Badania Rolnictwo
Zgospodarowanie, ochrona i rekultywacja gleb - edukacja Inne Środowisko
Analizy enzymatyczne gleb - edukacja Inne Środowisko
Przygotowanie i opis szlifów glebowych - edukacja Inne Środowisko
Wykonanie monolitów glebowych - edukacja Inne Rolnictwo
Laboratoria fizyki gleby (bez certyfikatu) Laboratoria Środowisko
Laboratoria chemii gleby (bez certyfikatu) Laboratoria Środowisko
Laboratorium mikromorfologii gleby Laboratoria Środowisko
Pobierania próbek środowiskowych Konsultacje/Doradztwo Środowisko
W zakresie rolniczego wykorzystania odpadów Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Przygotowanie i opis szlifów glebowych Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Opracowania substratów glebowych np. zielone dachy Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Prowadzenia badań i monitoringu wybranych parametrów gleby i wody glebowej Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Oceny przydatności i wartości użytkowej gleb w polu Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
W zakresie praktyki rolnej i zasad wzajemnej zgodności Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Oddziaływanie inwestycji na środowisko glebowe Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Oceny przydatności i wartości użytkowej gleb Ekspertyzy Rolnictwo
Ocena jakości ziemi i stan jakości gleby (zgodne z rozp. Min. Środ.) Ekspertyzy Środowisko
Ocena warunków glebowo-siedliskowych Ekspertyzy Środowisko
Gleboznawcze prace kartograficzne. Analizy/Badania Rolnictwo
Analizy aktywności bilogicznej gleby (enzymatycznej) Analizy/Badania Środowisko
Analizy mikromorfologiczne gleb Analizy/Badania Środowisko
Analiza i modelowanie retencji i ruchu wody w glebach Analizy/Badania Środowisko
Właściwości fizycznych i chemicznych gleby i gruntów Analizy/Badania Rolnictwo
Laboratorium kultur in vitro Laboratoria Inne
Laboratorium ekofizjologii Laboratoria Inne
Laboratoria biologii molekularnej Laboratoria Inne
Laboratoria analityczne Laboratoria Inne
Odporność roślin na biotyczne i abiotyczne niekorzystne czynniki środowiskowe Konsultacje/Doradztwo Inne
Szeroko pojęta biotechnologia roślin Konsultacje/Doradztwo Inne
Kulury in vitro Analizy/Badania Inne
Ekofizjologiczne: wymiana gazowa roślin Analizy/Badania Inne
Ekofizjologiczne: bioindykacja stresu środowiskowego Analizy/Badania Inne
Ekofizjologiczne: fluorescencja chlorofilu Analizy/Badania Inne
Ekofizjologiczne: gospodarka wodna roślin Analizy/Badania Inne
Molekularne: markery molekularne, ilościowy PCR, analizy białek, w tym western blotting Analizy/Badania Inne
Biochemiczne (aktywność enzymów, zawartość cukrów, fenoli, antyoksydantów) Analizy/Badania Inne
Analiz ekotoksyczności próbek środowiskowych (gleba, osady denne, woda, odpady) Laboratoria Środowisko
Analiz spektralnych Laboratoria Środowisko
Analiz chromatograficznych Laboratoria Środowisko
Analiz fizykochemicznych gleby, roślin, odpadów Laboratoria Środowisko
Technologia przygotowania warstw rekultywacyjnych w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych, w tym składowisk odpadów Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Środowisko
Opinie w sprawie możliwości zagospodarowania popiołów różnego pochodzenia (ze spalania węgli, biomasy, osadów ściekowych) Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Opinie w sprawach przyrodniczego zagospodarowania odpadów komunalnych, przemysłowych, itp. Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Badanie ekotoksyczności różnych próbek środowiskowych Analizy/Badania Środowisko
Analizy fizykochemiczne gleb, gruntów, wód w aspekcie remediacji środowiska Analizy/Badania Środowisko
Oznaczanie chwastów odpornych na herbicydy Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Konwersja na system ekologiczny oraz atestacja gospodarstw ekologicznych Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Agroturystyka jako forma dywersyfikacji produkcji rolniczej Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Uprawa roli i roślin, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Możliwość zwalczania Barszczu Sosnowskiego Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Skuteczność działania pestycydów w warunkach górskich Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Przydatność do uprawy w warunkach górskich Beskidu Niskiego tradycyjnych i nowych gatunków i odmian roślin uprawnych Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Efektywność uprawy zbóż i mieszanek zbożowych w systemie konwencjonalnym i ekologicznym Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Wyznaczanie wartości danych liczbowych przydatnych w metodach parametrycznych równań strat gleby (USLE) oraz plonowania roślin (EPIC) Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Glebochronność roślin oznaczana w warunkach naturalnych i symulowanych Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Badania odporności chwastów na herbicydy Analizy/Badania Środowisko
Wyznaczanie granicy rolno-leśnej Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Bioindykacja siedlisk polnych Analizy/Badania Rolnictwo
Szkodliwość i sposoby ograniczania zachwaszczenia Analizy/Badania Środowisko
Ginące i zagrożone gatunki chwastów Analizy/Badania Środowisko
Ekologia i biologia chwastów Analizy/Badania Środowisko
Uprawa wierzby na cele energetyczne Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Rolnictwo
Technologia uprawy ziemniaka Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Rolnictwo
Technologia uprawy kukurydzy na ziarno Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Rolnictwo
Niskonakładowe technologie upraw zbóż, roślin oleistych i strączkowych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Rolnictwo
Pomoc w utrzymaniu trawników rekreacyjnych (boiska sportowe, pola golfowe itp.) Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Zagospodarowanie polan śródleśnych jako pasza dla zwierzyny dzikiej Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Dobór mieszanek traw do obsiewu powierzchni trudnych (skarpy, nasypy, wały przeciwpowodziowe, trasy narciarskie itp.) oraz zabiegów pielęgnacyjnych Konsultacje/Doradztwo Środowisko
Dobór mieszanek traw na pastwiska dla koni użytkowanych sportowo, rekreacyjnie oraz innych zwierząt trawożernych Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Nasiennictwo wybranych gatunków roślin Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Ocena murawy na boiskach sportowych Ekspertyzy Środowisko
Ekologiczna, integrowana i konwencjonalna uprawa roślin rolniczych Konsultacje/Doradztwo Rolnictwo
Ocena składu florystycznego na użytkach zielonych oraz na terenach gospodarczo przebudowanych (trasy narciarskie, szlaki turystyczne) Ekspertyzy Środowisko
Ocena stanu zadarnienia wałów przeciwpowodziowych w kontekście ich wytrzymałości przeciwpowodziowej Ekspertyzy Środowisko
Szacowanie plonu roślin rolniczych Ekspertyzy Rolnictwo
Usługi w zakresie doświadczalnictwa rolniczego (ścisłe doświadczenia polowe dla firm nasiennych i agrochemicznych) lub na zlecenie instytucji rządowych i samorzadowych Analizy/Badania Rolnictwo
Rolnicze użytkowanie gruntów ornych i użytków zielonych Ekspertyzy Rolnictwo
Analizy biologiczne:oznaczenie indeksu zieloności liści (SPAD) Analizy/Badania Rolnictwo
Analizy biologiczne: określenie indeksu zieleni łanu roślin rolniczych Analizy/Badania Rolnictwo
Analizy biologiczne: oznaczanie powierzchni asymilacyjnej liści i łanu Analizy/Badania Rolnictwo
Analizy chemiczne: oznaczanie zawartości białka ogólnego w surowcach roślinnych Analizy/Badania Rolnictwo
Komunikowanie w doradztwie oraz nowoczesne metody i techniki pracy doradczej (szkolenia) Inne Ekonomia
Skracanie łańcuchów dostaw (doradztwo dla kooperatyw, np. kooperatywa krakowska, kooperatywa wawelska) Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, warsztatowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Prowadzenie szkoleń dla Lokalnych Grup Działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich wnowym okresie programowania 2014-20 Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Konsultacje narzędzi badawczych dla Lokalnych Grup Działania, które przygotowują się do opracowania nowej strategii rozwoju (LGD, samorządy) Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Konsultacje i doradztwo w zakresie dopłat bezpośrednich w rolnictwie Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Wnioski aplikacyjne o środki pomocowe UE dla rolników i przedsiębiorców oraz sporządzanie planów biznesu Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Badania obaw lokalnych społeczności i przygotowanie wskazówek dla wywołania zmiany postaw społecznych Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Badania badań potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych dla przygotowania planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz planów doradczych Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Przywództwo (leadership) w rozwoju obszarów wiejskich Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Ewaluacja strategii rozwoju (ex-ante, mid term ex-post dla LGD, samorządów, firm) Ekspertyzy Ekonomia
Monitorowanie wdrażania strategii Analizy/Badania Ekonomia
Badania badań potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych dla przygotowania planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz planów doradczych Ekspertyzy Ekonomia
Kodowanie i analiza danych w programie Statistica (tabele wielodzielcze, korelacje) Analizy/Badania Ekonomia
Organizacja, przygotowanie narzędzi i przeprowadzanie badań ankietowych na określonym obszarze (grupa docelowa: samorządy, NGO, firmy sektora przetwórstwa rolno-spożywczego) Analizy/Badania Ekonomia
Badania obaw lokalnych społeczności i przygotowanie wskazówek dla wywołania zmiany postaw społecznych Analizy/Badania Ekonomia
Przeprowadzanie badań celowych zleconych przez instytucje zewnętrzne i firmy z wykorzystaniem metod ankietowej i wywiadu Analizy/Badania Ekonomia
Badania badań potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych dla przygotowania planu strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz planów doradczych Analizy/Badania Ekonomia
Przywództwo (leadership) w rozwoju obszarów wiejskich Analizy/Badania Ekonomia
Wydobywanie informacji z danych rynkowych przy wykorzystaniu Data Mining Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Szkolenie z zakresu wykorzystania zaawansowanych technik statystycznej analizy danych Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Konsultacje i doradztwo w zakresie wspierania rozwoju spółdzielczości rolniczej i wiejskiej Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Modelowanie systemów budżetowania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego z uwzględnieniem wymagań budżetu partycypacyjnego Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Ocena efektywności inwestycji rozwojowych oraz stopnia ich innowacyjności (np., z zakresu OZE) Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Diagnozy rozwoju jednostek terytorialnych i opracowanie strategii ich rozwoju Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Szkolenia z zakresie finansów gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych, rachunkowości gospodarstw i przestrzegania zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Formy pozyskania kapitału inwestycyjnego Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Metody pozyskiwania informacji dla potrzeb zarządzania, analiza portfelowa przedsiębiorstwa Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Podejmowanie decyzji i techniki decyzyjne w przedsiębiorstwie Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Badanie i ocena zjawisk recesywnych i kryzysowych w gospodarstwach rolnych, rolnictwie i gospodarce regionalnej Analizy/Badania Ekonomia
Analizy produkcyjne i ekonomiczno - finansowe przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych w aspekcie zagrożenia upadłością Analizy/Badania Ekonomia
Szkolenie kadr Analizy/Badania Ekonomia
Kierowanie ludźmi Analizy/Badania Ekonomia
Ocena pracowników Analizy/Badania Ekonomia
Analiza pracy pracowników w przedsiębiorstwie - rekrutacja i selekcja Analizy/Badania Ekonomia
Techniki motywowania indywidualnego i grupowego w przedsiębiorstwach Analizy/Badania Ekonomia
Zarządzanie personelem w sytuacjach kryzysowych Analizy/Badania Ekonomia
Upowszechnianie dobrych praktyk w zarządzaniu środowiskiem Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Rachunkowości w gospodarstwach rolnych Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Finansowanie rozwoju obszarów Natura 2000 Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych Konsultacje/Doradztwo Ekonomia
Analiza uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego Ekspertyzy Ekonomia
Szanse i prspektywy rozwoju obszarów wrażliwych przyrodniczo Ekspertyzy Ekonomia
Strategia zrównoważonego rozwoju - analiza SWOT jednostki samorządu terytorialnego Ekspertyzy Ekonomia
Weryfikacja i monitorowanie systemu zarządzania środowiskiem w jednostce samorządu terytorialnego Ekspertyzy Ekonomia
Zarządzanie systemem jakości w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego Ekspertyzy Ekonomia
Analiza finansowa przedsiębiorstw rolno-spożywczych na obszarach wiejskich Ekspertyzy Ekonomia
Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym Analizy/Badania Ekonomia
Szanse i bariery procesów innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce Analizy/Badania Ekonomia
Technologia stymulowania katalizatorów białkowych używanych w reakcjach biochemicznych, zwłaszcza enzymów stosowanych w reakcjach hydrolizy polisacharydów w szczególności skrobi i celulozy Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Inne
Badania termodynamicznych właściwości ultraczułym kalorymetrem różnicowym (DSC) Analizy/Badania Inne
Tomografia magnetycznego rezonansu wnętrza materiałów biologicznych Analizy/Badania Inne
Projektowanie i wykonanie niestandardowej aparatury pomiarowej Konsultacje/Doradztwo Inne
Akredytowane Laboratorium Małopolskie Centrum Monitoringu Żywności - MCMŻ, które składa się z zespołu specjalistycznych laboratoriów analitycznych, świadczących usługi w zakresie nowoczesnych badań analitycznych (m.in. oznaczanie zawartości składników odż Laboratoria Technologia Żywności
Żywienie człowieka i dietetyka Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Projektowanie zakładów gastronomicznych Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Technologia gastronomiczna Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Zawartość fosforu Analizy/Badania Technologia Żywności
Wartość odżywcza żywności Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość błonnika Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość tłuszczu ogólnego Analizy/Badania Technologia Żywności
Ekstrakcja tłuszczu Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość popiołu Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość suchej masy (wilgotności) Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość białka, tłuszczu i laktozy w mleku pełnym lub częściowo odtłuszczonym metodą spektrometrii w podczerwieni Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość azotu (zawartość białka z obliczeń) metodą analizy elementarnej (Dumasa) Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość kadmu i miedzi metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną Analizy/Badania Technologia Żywności
Zawartość aminokwasów metodą chromatografii jonowymiennej z detekcją spektrofotometryczną Analizy/Badania Technologia Żywności
Prace badawcze nad przygotowaniem leku o działaniu śródbłonkowym ograniczającym rozwój miażdżycy Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Zgłoszenie patentowe dotyczące wzbogacania jaj kurzych w sprzężone trieny kwasu linolenowego Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Doradztwo i konsultacje w zakresie badań i analiz prowadzonych w Katedrze Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Stan odżywienia, poprzez pomiar wskaźników antropometrycznych Analizy/Badania Technologia Żywności
Sposób żywienia różnych grup ludności metodą analizy chemicznej, wywiadu /zapisu/ żywieniowego z ostatnich 24 godz., raportów magazynowych Analizy/Badania Technologia Żywności
Izolacja materiału genetycznego Analizy/Badania Technologia Żywności
Analiza ekspresji genów Analizy/Badania Technologia Żywności
Ocena parametrów biochemicznych zwierząt doświadczalnych: profilu lipidowego, glukozy, hormonów tarczycy, stężenia enzymów przeciwutleniających, wartości indeksu glikemicznego, produktów żywnościowych, metodami in vivo oraz in vitro, wartości biologiczn Analizy/Badania Technologia Żywności
Aktywność antyoksydacyjnej Analizy/Badania Technologia Żywności
Składniki nieodżywczych surowców i produktów: szczawiany, fityniany, polifenole, skrobia oporna Analizy/Badania Technologia Żywności
Skład podstawowy surowców i produktów żywnościowych: białko, tłuszcze, błonnik pokarmowy, wit. C, beta-karoten Analizy/Badania Technologia Żywności
Laboratorium reologiczne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria analityczne Laboratoria Technologia Żywności
Technologia produkcji herbatników ze 100% mąki owsianej Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia produkcji chleba z 50% udziałem mąki owsianej Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia wypieku odroczonego pieczywa bezglutenowego Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Tworzywa biodegradowalne Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Modernizacja produkcji frytek ziemniaczanych Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Technologia produkcji pieczywa ze zmielonymi nasionami lnu oleistego Technologie z przeznaczeniem do wdrożenia Technologia Żywności
Opracowanie nowych rodzajów pieczywa Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Opracowanie nowych produktów Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Cukiernictwo Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Przemysł skrobiowy Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Przetwórstwo ziemniaczane Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Produkcja makaronu Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Technologia piekarstwa Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Przetwórstwo zbóż Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Technologia węglowodanów Konsultacje/Doradztwo Technologia Żywności
Badanie ziarna zbóż Analizy/Badania Technologia Żywności
Badanie składu chemicznego kaw rożnego rodzaju Analizy/Badania Technologia Żywności
Analiza budowy i właściwości pozostałych polisacharydów nieskrobiowych (arabinogalaktanów, beta-glukanów, galaktomannanów, ksylanów) Analizy/Badania Technologia Żywności
Analiza budowy i właściwości polisacharydów, zwłaszcza arabinoksylanów (pentozanów) i skrobi Analizy/Badania Technologia Żywności
Zastosowanie technik chromatograficznych w badaniach żywności (szczególnie pochodzenia roślinnego) - chromatografia HPLC, HPSEC Analizy/Badania Technologia Żywności
Oznaczenia fizyczno-chemicznych właściwości miodów jak np.: profilu węglowodanów, zawartości kwasów organicznych, pomiary reologiczne Analizy/Badania Technologia Żywności
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do badań ziarnistości skrobi Analizy/Badania Technologia Żywności
Analiza interakcji skrobi z polisacharydami nieskrobiowymi Analizy/Badania Technologia Żywności
Badanie właściwości reologicznych kleików skrobiowych Analizy/Badania Technologia Żywności
Oznaczenie podstawowych fizyczno-chemicznych właściwości skrobi naturalnej i skrobi modyfikowanych Analizy/Badania Technologia Żywności
Oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych Analizy/Badania Technologia Żywności
Oznaczenie składników prozdrowotnych w żywności: błonnika (w tym β-glukanów, pentozanów), polifenoli, wit. C Analizy/Badania Technologia Żywności
Oznaczenie podstawowego składu chemicznego produktów spożywczych Analizy/Badania Technologia Żywności
Opracowanie receptur i badanie jakości pieczywa tradycyjnego i bezglutenowego oraz pieczywa cukierniczego wraz z wypiekiem laboratoryjnym Analizy/Badania Technologia Żywności
Badanie jakości mąki Analizy/Badania Technologia Żywności
Laboratoria technologiczne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria mikrobiologiczne Laboratoria Technologia Żywności
Laboratoria spektrofotometryczne Laboratoria Technologia Żywności
Pomiary w impulsowych polach magnetycznych (do 16T) i elektrycznych Analizy/Badania Inne
Pomiary podstawowych wielkości fizycznych (gęstość, lepkość, napięcie powierzchniowe, aktywność optyczna, współczynnik załamania itp.) Analizy/Badania Inne
Pomiary bezwzględnych mas cząsteczkowych oraz promieni hydrodynamicznych cząsteczek biopolimerów, w szczególności polisacharydów i białek Analizy/Badania Inne
Pomiary spektrofotometryczne: UV, VIS (200-900 nm), FTIR (przystawka ATR, kuweta cieczowa KRS, pastylki KBr) Analizy/Badania Inne
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY BMAPLUS-HONDA 3 KW Inne APARATURA
ALBEDOMETR A-STER Z MILIWOLTOMIERZEM Inne APARATURA
ANAEROSTAT TYP STANDARD Z WYPOSAŻENIEM Inne APARATURA
ANALIZATOR AZOTU TRUSPEC N Inne APARATURA
ANALIZATOR AMINOKWASÓW AAA 400 INGOS Inne APARATURA
ANALIZATOR AZOTU B-324 Inne APARATURA
ANALIZATOR AZOTU KJELTEC 1030 - KJELTEC AUTO ANALYZER Inne APARATURA
ANALIZATOR AZOTU KJELTEC 2300 Inne APARATURA
ANALIZATOR AZOTU KJELTEC SYSTEM II Inne APARATURA
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY VITROS DT 60 II Inne APARATURA
ANALIZATOR CAŁKOWITEGO WĘGLA ORGANICZNEGO (TOC) I AZOTU OGÓLNEGO (TN), TYP TOC 1200 Inne APARATURA
ANALIZATOR DO BADANIA MLEKA MILKOSCAN FT 120 Inne APARATURA
ANALIZATOR ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ PA 800 PLUS Inne APARATURA
ANALIZATOR KULOMETRYCZNY - ECAFLOW 150 GLP Inne APARATURA
ANALIZATOR LEPKOŚCI RVA-TECMASTER Inne APARATURA
ANALIZATOR MICROTOX AZF 50A002 Inne APARATURA
ANALIZATOR PALIW IROX 2000 DIESEL Inne APARATURA
ANALIZATOR PARAMETRÓW CIEPŁA ZDI-500-EC Inne APARATURA
ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI AS-3PLUS/RS 232 Inne APARATURA
ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI, PRZENOŚNY Inne APARATURA
ANALIZATOR POMIARU ASYMILACYJNEGO LAI 2000 Inne APARATURA
ANALIZATOR PRZEPŁYWOWO-NASTRZYKOWY FIA PS61-F Inne APARATURA
ANALIZATOR PRZEPŁYWOWY FIASTAR 5000 Inne APARATURA
ANALIZATOR RTĘCI AMA-254 Inne APARATURA
ANALIZATOR SIECI ELEKTRYCZNEJ CIR-E3/E-FLEX Inne APARATURA
ANALIZATOR SKŁADU BIOGAZU-BIOTEX - XL/MDST/UPK-DL/HBR Inne APARATURA
ANALIZATOR SPALIN TEST 330-LL Inne APARATURA
ANALIZATOR SPALIN TESTO 350 S Inne APARATURA
ANALIZATOR STĘŻENIA PYŁU PM10 Inne APARATURA
ANALIZATOR STĘŻENIA PYŁU ZAWIESZONEGO TSI DUSTTRAK II MODEL 8530 Inne APARATURA
ANALIZATOR TEKSTURY TA XT2/25 Inne APARATURA
ANALIZATOR TEKSTURY TA.XT PLUS Inne APARATURA
ANALIZATOR TERMOGRAWIMETRYCZNY TGA-701S4C Inne APARATURA
ANALIZATOR TKANKI TŁUSZCZOWEJ TANITA S.C.-330 Inne APARATURA
ANALIZATOR TŁUSZCZU TFE - 2000 Inne APARATURA
ANALIZATOR WĘGLA, AZOTU, SIARKI CNS-2000 Inne APARATURA
APARAT CPD DO SUSZENIA W PUNKCIE KRYTYCZNYM E3000 Inne APARATURA
APARAT DO AUTOMATYCZNEGO OZNACZANIA CHZT DR 5000 Inne APARATURA
APARAT DO BADANIA ZDOLNOŚCI PRZYSTOSOWAWCZYCH SZCZURÓW STOELTING (Y MAZE FOT RATS 60280, T MAZE FOR RATS 60281) Inne APARATURA
APARAT DO CHEMILUMINESCENCJI W ANALIZIE BIAŁEK CHEMIDOC-IT Inne APARATURA
APARAT DO DENATURACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH TERMOMIXER COMMFORT EPPENDORF MTP 5355 Inne APARATURA
APARAT DO DESTYLACJI KJELTEC 8200 Inne APARATURA
APARAT DO DESTYLACJI AZOTU METODĄ KIEJDAHLA UDK 139 Inne APARATURA
APARAT DO DESTYLACJI KIEJLTEC 2200 Inne APARATURA
APARAT DO DESTYLACJI KJELTEC TM 8100 Inne APARATURA
APARAT DO EKSTRAKCJI TŁUSZCZU B- 811 Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH T2.5 A POWER PAC BASIC - ZESTAW Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY DWUKIERUNKOWEJ BIAŁEK: IEF TYP IPGPhar3, SDS Page - TYP SE660 SYSTEM Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ PRINCE 450 - ZESTAW Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY MINI PROTEAN POWERPAC BASIC Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY MINI PROTEAN TETRA CELL /MINI-TRANSBLOT Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY MINI PROTEAN TETRA SYSTEM POWER PAC HC BIORAD Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY PIONOWEJ I POZIOMEJ - ZESTAW Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY PIONOWEJ MAXI PODWÓJNY Z CHŁODZENIEM TV400YK Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY PIONOWEJ PROTEAN II xi CELL Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY PIONOWEJ SEQUI-GEN GT Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY POLIAKRYLAMIDOWEJ I AGAROZOWEJ OWL S3S - ZESTAW Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY PROTEAN IEF CELL Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY PROTEAN II XI CEL IPG CONVERSION KIT Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY SEKWENCYJNEJ DNA 1052 Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY SSCP Z ZASILACZEM POWERPAC HV POWER SUPPLY- SYSTEM Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY WERTYKALNEJ I BLOTTINGU VS 10CES Z ZASILACZEM - ZESTAW Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY ŻELOWEJ (PS-608, MINIVERTIGEL 2)- ZESTAW Inne APARATURA
APARAT DO ELEKTROFOREZY,DOKUMENTACJI I ANALIZY ŻELI ELEKTROFORETYCZNYCH DESAPHOR HF210 - SYSTEM Inne APARATURA
APARAT DO HYDROLIZY B-411 Inne APARATURA
APARAT DO MIERZENIA TEMPERATURY TOPNIENIA STUART SMP3 Inne APARATURA
APARAT DO ODWRÓCONEJ OSMOZY RO-PRO10 Inne APARATURA
APARAT DO OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROŚLIN NA AZOT MODEL 505 GREEN SEEKER HANDHELD TM Inne APARATURA
APARAT DO OZNACZACZANIA PROGESTERONU W MLEKU MULTILYSER MLY1-H-1-42 Inne APARATURA
APARAT DO OZNACZANIA WŁÓKNA ANKOM 2000 FIBER ANALYZER A 2000 I Inne APARATURA
APARAT DO OZNACZANIA WŁÓKNA FIBERTEC SYSTEM E Inne APARATURA
APARAT DO OZNACZNIA WŁÓKNA FIBERTEC SYSTEM M (1020 HOT EXTRACTOR, 1021 COLD EXTRACTOR) Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU AKTYWNOŚCI SZCZURÓW STOELTING (Y MAZE FOT RATS 60200, T MAZE FOR RATS 60240) Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU AKTYWNOŚCI WODY AQUALAB SERIA 4 MODEL TE Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU AKTYWNOŚCI WODY LAB MASTER Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU AKTYWNOŚCI WODY LAB SWIFT AW SET EURO PLUG Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU FLUOROSCENCJI CHLOROFILU MINI-PAM S/N PYAA0501 Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY FMS-2 Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU INTENSYWNOŚCI FOTOSYNTEZY LCI-SD Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU NATĘŻENIA POLA MAGNETYCZNEGO GEOSCANNER BPT3010 Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH GSA OMS-1 Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU WIELKOŚCI I RODZAJU POWIERZCHNI LIŚCIA WINDIAS-S3-230 Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU WYMIANY GAZOWEJ ROŚLIN CIRAS 1 Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU WYMIANY GAZOWEJ ROŚLIN CIRAS-3 PRZENOŚNY Inne APARATURA
APARAT DO POMIARU WYMIANY GAZOWEJ ROŚLIN LCI-001 Inne APARATURA
APARAT DO PÓŁSUCHEGO TRANSFERU BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH 221BR TYP 43028 Inne APARATURA
APARAT DO PÓŁSUCHEGO TRANSFERU BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH TRANSBLOT SD CELL Inne APARATURA
APARAT DO ROZDZIAŁU BIAŁEK POWERPAC BASIC 041 BR Inne APARATURA
APARAT DO TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA GRUNTÓW TRITECH 50 WF10056 Inne APARATURA
APARAT DO WIZUALIZACJI ŻELI BIODOC-IT IMAGING SYSTEM (8" LCD/LM-20) Inne APARATURA
APARAT ZACIEROWY 1-CUBE Inne APARATURA
APARATURA DO BADAN TRAKCYJNYCH CIĄGNIKÓW Inne APARATURA
APARATURA DO OBSERWACJI ŚWIŃ BCS DVR0404GBEH-S Inne APARATURA
APARATURA DO REGULACJI TEMPERATURY POWIETRZA W PRACOWNI HODOWLANEJ Inne APARATURA
APARATURA DO ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH DRZEWOSTANOWYCH FIELD-MAP-SYSTEM Inne APARATURA
APARATURA POMIAROWO-REJESTRUJĄCA MĘTNOŚCI (REJESTRATOR ENDRESS+ HAUSER ECO-GRAPF, PRZETWORNIK ENDRES + HAUSER LIQUISES-S) Inne APARATURA
ASPIRATOR ASP-2 II DWUKANAŁOWY Z GŁOWICAMI Inne APARATURA
AUTOKLAW ASVE Inne APARATURA
AUTOKLAW COMINOX STRERICLAVE 24 BHD LCD Inne APARATURA
AUTOKLAW DO STERYLIZACJI PŁYNÓW TINGET SPE-23 Inne APARATURA
AUTOKLAW ELVCG 3850 Inne APARATURA
AUTOKLAW EXACTA 18S Inne APARATURA
AUTOKLAW L40E Inne APARATURA
AUTOKLAW MIKROFALOWY EMBIOJET Inne APARATURA
AUTOKLAW MIKROFALOWY ML1-2751 Inne APARATURA
AUTOKLAW STERICLAVE 18 BHD Inne APARATURA
AUTOKLAW STERILCLAVE 18B Inne APARATURA
AUTOKLAW VACUKLAV 24B/L/+ Inne APARATURA
AUTOSAMPLER L-2200 LACHROM ELITE Inne APARATURA
AUTOSAMPLER SIL-20ACHT SHIMADZU Inne APARATURA
BIOFERMENTOR 0,5 M3 Inne APARATURA
BIOREAKTOR LABORATORYJNY DO KOMPOSTOWANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH TYP BKB 100 Inne APARATURA
BIOREAKTOR LIFLUS GX 7L BIOTRON Inne APARATURA
BIOREAKTOR O POJEMNOŚCI 2m3 DO PRODUKCJI INOCULUM Inne APARATURA
BRYKIECIARKA HUDRAULICZNA POR ECOMEC JUNIOR Inne APARATURA
CHLOROFILOMIERZ SPAD-502P MINOLTA Inne APARATURA
CHROMA METER CR-310 /KOLORYMETR/ Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY FPLC BIO LOGIC - ŚREDNIOCIŚNIENIOWY Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY FPLC BIO LOGIC DUO FLOW Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC FIRMY KNAUER -STANOWISKO CHROMATOGRAFICZNE SKŁADANE Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC FLEXAR Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC LA CHROM Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC LC D-7000 Z DETEKTORAMI: UV-VIS L-7420, FLUORESCENCYJNYMHP L-7480, POMPĄ L-7100 I SAMPLEREM L-7250 Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC LC-10AS SHIMADZU Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC LC-2000 JASCO Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC PROMINENCE LC-20A SHIMADZU Z ZESTAWEM DO UZDATNIANIA WODY MILLIPORE Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC ULTIMATE 300 DIONEX - ZESTAW Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY HPLC VWR (AUTOSAMPLER L-2200) Inne APARATURA
CHROMATOGRAF CIECZOWY L7400 Z WYPOSAŻENIEM Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY MAINFRAME HP 5890 SERIA II Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY 450-GC Z OPROGRAMOWANIEM VARIAN Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY CLARUS 580 Z OPROGRAWANIEM Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY FINNIGEN TRACE-GC ULTRA Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY GC MS 4000 Z DETEKTOREM MASOWYM Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY GC-17AAF V3 SHIMADZU Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY GC-MS-QP-5050 A VER 2 ZE SPEKTROMETREM MASOWYM Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY PRO-GC UNICA Inne APARATURA
CHROMATOGRAF GAZOWY STAR 3400 CX VARIAN Inne APARATURA
CHROMATOGRAF JONOWY DX 320 F-MY DIONEX Inne APARATURA
CHROMATOGRAF ŻELOWY (GPC) – ZESTAW TYP SMARTLINE Inne APARATURA
CIEPLARKA CLN 115 STD Inne APARATURA
CIEPLARKA CLW 115 EKO Inne APARATURA
CIEPLARKA FRIOCELL 55 KOMFORT Inne APARATURA
CIEPLARKA INE 500 Inne APARATURA
CIEPLARKA Q-CELL 180 Inne APARATURA
CIEPLARKA Q-CELL 240/60 BASIC+ Inne APARATURA
CIEPLARKA SANYO MCO-18M Inne APARATURA
CZUJNIK MADIR D01P CO2 Inne APARATURA
CZUJNIK SIŁY 250 KN Inne APARATURA
CZYTNIK ELISA ELX 800 Inne APARATURA
CZYTNIK ELISA ELX 808 MIKROPŁYTKOWY KINETYCZNY Inne APARATURA
CZYTNIK ELISA FLX 800 AR Z FLUORESCYJNĄ METODĄ ODCZYTU Inne APARATURA
CZYTNIK ELISA ht II ANTHOS-LABTEC M320 ECZ -SYSTEMU Inne APARATURA
CZYTNIK ELISA MR-96 Inne APARATURA
CZYTNIK ELISA NT II BIOTEK Inne APARATURA
CZYTNIK MIKROPŁYTEK LISASCAN EM Inne APARATURA
CZYTNIK MIKROPŁYTEK MODEL 680 Z OPROGRAMOWANIEM BIORAD Inne APARATURA
CZYTNIK MIKROPŁYTEK SPECTRA MAX PLUS 384 Inne APARATURA
DALMIERZ LASEROWY TRUPULSE 360B Inne APARATURA
DEJONIZATOR POLWATER D-100 Inne APARATURA
DEJONIZATOR POLWATER K35 Inne APARATURA
DEMINERALIZATOR HLP 10 Inne APARATURA
DEMINERALIZATOR HLP 20 Inne APARATURA
DEMINERALIZATOR WODY - STACJA (FRO5, MINISTIL-6) Inne APARATURA
DENDROMETR CRITERION Inne APARATURA
DESTYLARKA AZOTU B-324 Inne APARATURA
DESZCZOMIERZ REJESTRUJĄCY TPG-036-H230 OGRZEWANY Inne APARATURA
DETECTOR ANABAT SD2 BAT Inne APARATURA
DEWAR AZOTOWY GT-11 - SPRZĘT KRIOGENICZNY Inne APARATURA
DEWAR LN2 STORAGE DEWER 47 L POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK W CIEKŁYM AZOCIE Inne APARATURA
DEZINTEGRATOR ULTRADŹWIĘKOWY SONICS V Inne APARATURA
EKSTRAKTOR DO ANALIZY CHEMICZNEJ I OZNACZANIA ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU ANKOM XT-15 Inne APARATURA
EKSTRAKTOR DO POMIARU ROPOPOCHODNYCH EV6ALL/14 Inne APARATURA
EKSTRAKTOR SOXTEC 2055 Inne APARATURA
EKSTRAKTOR TŁUSZCZU SOXTEC 2050 Inne APARATURA
EZ-PILOT Inne APARATURA
FARINOGRAF E Inne APARATURA
FERMENTOR BIOFLO III 2,5 L Inne APARATURA
FERMENTOR BIOSTAT B LABORATORYJNY Inne APARATURA
FLUORYMETR HANDY-PEA Inne APARATURA
FOTOMETR - BIOPHOTOMETER 6131 Inne APARATURA
FOTOPOWIELACZ H7360-01 Inne APARATURA
GENERATOR G5 - RADIO COMBIPHON Inne APARATURA
GENERATOR WODORU UHP 20H Inne APARATURA
GĘSTOŚCIOMIERZ DENSITO30PX Inne APARATURA
GĘSTOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY DENDI Inne APARATURA
GPS - ODBIORNIK GPS PATHFINDER PROXT Z OPROGRAMOWANIEM Inne APARATURA
GPS - 3R STANDARD, PALMTOP MIO 350 Inne APARATURA
GPS - 3R-MAP 3.0 Z OPROGRAMOWANIEM Inne APARATURA
GPS - EDUKACYJNY ZESTAW GPS/GIS Inne APARATURA
GPS - GLOBALNY SYSTEM POZYCYJNY GPS GEPOSR M24 Inne APARATURA
GPS - GMS-2 ODBIORNIK Inne APARATURA
GPS - ODBIORNIK GPS GEOTRACER TYP 3220 Inne APARATURA
GPS - ODBIORNIK GPS HANDHELD NAUTIZ X7806Mhz Inne APARATURA
GPS - ODBIORNIK MOBILE MAPPER Z ANTENĄ Inne APARATURA
GPS - SYSTEM MONITORINGU NAWIGACJI SATELITARNEJ GPS (STEROWNIK ET-GSM-GPS, PRZEPŁYWOMIERZ PALIWA AQUAMETRO VZO 4) Inne APARATURA
GPS - ZESTAW 2 ODBIORNIKÓW DWUCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH GPS TYP 3220 GEOTRACER Inne APARATURA
GPS - ZESTAW 3 ODBIORNIKÓW JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH GPS Inne APARATURA
GPS - ZESTAW 3 ODBIORNIKÓW JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH GPS STEP 1 Inne APARATURA
GPS - ZESTAW 3R-GPS + MODUŁ NAWIGACJI XT + KARTA PAMIĘCI 128 ME SD Z CZYTNIKIEM Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR BAGMIXER 400 W Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR DI 25 BASIC Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR DIAX 900 Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR LB 400 SS 50-400ML Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR NOŻOWY MICROTRON MB 550 Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR PT-MR2100 Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR SILENT CRUSHER M Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR T 10 BASIC IKA Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR T 25 BASIC ULTRA-TURRAX Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR T 25 DIGITAL IKA Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY SONOPLUS HD2070 Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY UP 100 H Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY UP 200 S Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY UP 50H Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY Z SONDĄ TEMPERATUROWĄ SONICS VIBRACELL (JEDNOSTKA STERUJĄCA VCX 750 SONIC WIBRACELL, GŁOWICA CV 33) Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR WIRNIKOWY UNIDRIVE 1000 CAT Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR WIRNIKOWY X120 CAT Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR WIRNIKOWY X360 Inne APARATURA
HOMOGENIZATOR Z PASTERYZATOREM FT 43 B Inne APARATURA
IMPAKTOR NEW STAR KASKADOWY Inne APARATURA
INKUBATOR 111 GH 4500 Z PŁASZCZEM WODNYM MODEL Inne APARATURA
INKUBATOR CLIMACELL 222 Inne APARATURA
INKUBATOR CO2 3111 Z PŁASZCZEM WODNYM Inne APARATURA
INKUBATOR CO2 5215 SHELLAB Z PŁASZCZEM POWIETRZNYM MODEL Inne APARATURA
INKUBATOR CO2 HF 90 Inne APARATURA
INKUBATOR CO2 INNOVA CO-14 Inne APARATURA
INKUBATOR HERACELL 150i CU Inne APARATURA
INKUBATOR ILW 240 STD Inne APARATURA
INKUBATOR ILW 240 STD/FOT8D, Z FOTOPERIODEM Inne APARATURA
INKUBATOR ILW 53 STD Inne APARATURA
INKUBATOR INB 500 Inne APARATURA
INKUBATOR INNOVA 42R 3/4" Z WYTRZĄSANIEM Inne APARATURA
INKUBATOR KB 8182 Z CHŁODZENIEM Inne APARATURA
INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY 250 CL Inne APARATURA
JONOMETR LABORATORYJNY 920A PLUS Inne APARATURA
KALORYMETR KL-12/LCD Inne APARATURA
KALORYMETR KL-12MN Inne APARATURA
KALORYMETR RÓŻNICOWO-SKANINGOWY DSC 240 F1 PHOENIX ASC Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM Inne APARATURA
KALORYMETR RÓŻNICOWY DSC-60 Inne APARATURA
KAMERA TERMOWIZYJNA THERMACAM E300 Inne APARATURA
KLIMATYZATOR ASY 14U Inne APARATURA
KLUPA ELEKTRONICZNA MANTAX 65cm Inne APARATURA
KOLORYMETR DR/890 Inne APARATURA
KOLORYMETR TRÓJCHROMATYCZNY ODBICIOWY Z PROCESOREM DANYCH CR-400 KONICA MINOLTA Inne APARATURA
KOLUMNA MINERALIZACYJNA 2-STANOWISKOWA HACH Inne APARATURA
KOMORA DO ELEKTROFOREZY MIDI 2 Inne APARATURA
KOMORA FERMENTACYJNA 20 L Inne APARATURA
KOMORA FITOTRONOWA MDF-500 INOX Inne APARATURA
KOMORA FITOTRONOWA VB 1014 Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA ACM200 Z AGREGATEM Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA ARABIDOPSIS DO HODOWLI ROŚLIN ADAPTIS A100 V. AR Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA MC1600 LED DO WZROSTU ROŚLIN Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA MICROLIMA MC 1000 Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA MLR-350 H Z SYMULACJĄ DNIA I NOCY SANYO Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA MLR-350 HT DO KULTUR TKANKOWYCH Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA MLR-351 H DO HODOWLI ROŚLIN Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA MLR-352 H, 294 LITRY Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA TISSUE CULTURE ADAPTIS A100 v. TC DO HODOWLI TKANEK ROŚLINNNYCH Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA TISSUE CULTURE ADAPTIS A100 v. TC DO HODOWLI TKANEK ROŚLINNYCH Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA TYP 35/100 Inne APARATURA
KOMORA KLIMATYCZNA VC 0100 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA 017-0006 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA 1200 VS-4 WITKO LIFE Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA AC2-4E1 ESCO Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA ADVANTAGE-SC Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA AURA MINI Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA BIOSAN UVC/T-M-AR Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA ESCO AC2-3E1 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA ESCO AIRSTREAM AVC-4D1 VERTICAL Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA ESCO NORDIC BIOHAZARD TYP NC2, KLASA II Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA ESCO SMART CONTROL Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA HPH 18 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA K1300 ALPINA Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA KL 21 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA KLHS-1 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA LAMIL 13 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA SCO CLOSS II INFINITY Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA SCS 1-4 Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA STERYLNA UV3 HEPA PCR Inne APARATURA
KOMORA LAMINARNA UVC/T-M-AR BIOSAUN II KLASY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO Inne APARATURA
KOMORA LĘGOWA - PROTOTYP Inne APARATURA
KOMORA LĘGOWA /INKUBATOR/ TYP BRINSEA Inne APARATURA
KOMORA SZOKOWA ZLN-T 300 Inne APARATURA
KOMPRESOR DK 50 PLUS S DRY Inne APARATURA
KOMPUTER POLOWY NOMAD Inne APARATURA
KOMPUTER TRIMBLE JUNO 3 D Inne APARATURA
KONCENTRATOR PLUS EPPENDORF AG Inne APARATURA
KONCENTRATOR PLUS KPL SYSTEM Inne APARATURA
KONTROLER DO STEROWANIA , REJESTRACJI I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW SATELITARNYCH TSC3 Inne APARATURA
KONTROLER PRĄDOWO-TEMPERATUROWY DIODY LASEROWEJ SONICS VIBRACELL ( LCD 205 B + TED 200) Inne APARATURA
KORYTO HYDRAULICZNE DO BADAŃ MODELOWYCH - PROTOTYP Inne APARATURA
KORYTO HYDRAULICZNE UCHYLNE 12 M - PROTOTYP Inne APARATURA
KORYTO UCHYLNE HYDRAULICZNE H 03 (2,5 X 0,009 M) DO POMIARU PRZELEWÓW, WYPŁYWU PRZEZ OTWORY ORAZ UKŁADU ZWIERCIADŁA WODY - PROTOTYP Inne APARATURA
KRIOSTAT LEICA CM 1510 S Inne APARATURA
KRIOSTAT LEICA CM 1950 Inne APARATURA
KRIOSTAT MEV Inne APARATURA
KUTER MISOWY MTK 661 Inne APARATURA
KUWETA GRAFITOWA GF 90 Inne APARATURA
LASER CZERWONY SDL-635-LM-050T Inne APARATURA
LASER DIODOWY DAWN DSP-F Z WYPOSAŻENIEM Inne APARATURA
LASER HENE Z UKŁADEM I UCHWYTEM MOCUJACYM PRÓBKĘ Inne APARATURA
LICZNIK CZĄSTEK FLUKE 985 Inne APARATURA
LICZNIK KOMÓREK COUNTESS - AUTOMATYCZNY Inne APARATURA
LICZNIK PROMIENIOWANIA GAMMA WIZARD 1470 Inne APARATURA
LICZNIK SCYNTYLACJI LS-6000 LC (LICZNIK PROMIENIOWANIA BETA) Inne APARATURA
LINIA DIAGNOSTYCZNA ATT NUSSBAUM ARENA TL720-4TO - KOMPLETNA Inne APARATURA
LINIA WIZYJNA DO BADAŃ LAPAROSKOPOWYCH TELE PACK X Inne APARATURA
LIOFILIZATOR SCAN/SPEED/MAXI/VAC BETA Inne APARATURA
LIOFILIZATOR ALPHA 1-2 LD PLUS Inne APARATURA
LIOFILIZATOR ALPHA 1-4 /LDC-1M Inne APARATURA
LIOFILIZATOR ALPHA 1-4 LD Inne APARATURA
LIOFILIZATOR ALPHA 1-4 LSC Inne APARATURA
LIOFILIZATOR ALPHA 6581 Inne APARATURA
LIOFILIZATOR FREEZONE 6 L Inne APARATURA
LIOFILIZATOR GAMMA 1-16 LSC Inne APARATURA
LIOFILIZATOR LABCONCO 25 FREEZONE Z WIRÓWKĄ PRÓŻNIOWĄ Inne APARATURA
LOKALIZATOR SR20 - ZESTAW Inne APARATURA
LUMINOMETR HY-LITE 2 Inne APARATURA
LUNETA 45 KOWA (OKULAR 20 X 60 X, STATYW) Inne APARATURA
ŁATA INWAROWA GPCL2 Inne APARATURA
ŁAŹNIA CYFROWA POLYSCIENCE DUAL ACTION SHAKER 28L Z WYTRZĄSARKĄ Inne APARATURA
ŁAŹNIA FBH 612 Z TERMOSTATEM Inne APARATURA
ŁAŹNIA PIASKOWA ST 93-400 Inne APARATURA
ŁAŹNIA PIASKOWA ST 93-400 Inne APARATURA
ŁAŹNIA WODNA DKZ-3 Z WYTRZĄSANIEM Inne APARATURA
ŁAŹNIA WODNA GFL 1083 Z WYTRZĄSANIEM Inne APARATURA
ŁAŹNIA WODNA MP-501P CYRKULACYJNA 8L Inne APARATURA
ŁAŹNIA WODNA WB 22 Z WYTRZĄSARKĄ Inne APARATURA
ŁAŹNIA WODNA WNB 14 Z WYTRZĄSRKĄ Inne APARATURA
ŁAŹNIA WODNA WNE14 Z WYTRZĄSARKĄ Inne APARATURA
ŁÓDŹ PNEUMATYCZNA Inne APARATURA
MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA - ZRYWARKA TYP RH1 - 502 Inne APARATURA
MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA DO BADAŃ BIOMECHANICZNYCH MTS INSIGHT 2 Inne APARATURA
MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA EDZ -20 Inne APARATURA
MIERNIK HYDROAKUSTYCZNY FLOWTRACKER ADV Z SONDĄ 2D/3D Inne APARATURA
MIERNIK PARAMETRÓW INSTLACJI MPI-525 Inne APARATURA
MIERNIK POZIOMU DRGAŃ I DŹWIĘKU SVAN 958 CZTEROKANAŁOWY Inne APARATURA
MIERNIK PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO LB-900 Inne APARATURA
MIERNIK WILGOTNOŚCI GLEBY Inne APARATURA
MIERNIK WILGOTNOŚCI, ELEKTRYCZNEJ KONDUKTYWNOSCI I TEMPERATURY GLEBY FOM/mts Inne APARATURA
MIESZADŁO MAGNETYCZNE MR 3001 K Inne APARATURA
MIESZADŁO MAGNETYCZNE RT 10 BASIC Inne APARATURA
MIESZADŁO MECHANICZNE CAT R 100 CT Inne APARATURA
MIESZADŁO MECHANICZNE EUROSTAR DIGITAL Inne APARATURA
MIESZADŁO MECHANICZNE EUROSTAR POWER CONTROL-VICS Inne APARATURA
MIESZADŁO OBROTOWE T-VERTEL E-2P5-H1F Inne APARATURA
MIESZADŁO ROTACYJNE - PROTOTYP Inne APARATURA
MIKROELEKTROWNIA WIATROWA PIONOWA P 500-C-A-24V-2 Inne APARATURA
MIKROMANIPULATOR MANUALNY MMJ Inne APARATURA
MIKROSKOP ASYSTENCKI MCD 500 Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY AXIOPHOT 2 Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E- 80i Z FLUORESCENCJĄ NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-200 F NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-200 F Z ZESTAWEM DO MIKROFOTOGRAFII NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-200 MV NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-200 NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-50 NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-50i NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-600 NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ECLIPSE E-600 Z KONTRASTEM FAZOWYM NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY MBL 800T Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY ODWRÓCONY ECLIPSE Ti-S NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY POLARYZACYJNY ECLIPSE E-400 NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BADAWCZY POLARYZACYJNY ECLIPSE E-400 Z ZESTAWEM DO KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY CYFROWY 40-1000x/DA20G49201 Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY ECLIPSE E-800 NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY EVOLUTION 100 B LED Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY GENETIC PRO Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY IB-100 Z KAMERĄ HDCE-50B Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY LEICA CM E Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY MCX 100 LCD Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY MEIJI MT 5310 Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY MEIJI TC 5400 Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY MEIJI VT-T-P Inne APARATURA
MIKROSKOP BIOLOGICZNY N-117 M Inne APARATURA
MIKROSKOP ECLIPSE CI-L NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP EDUKO ZE STANOWISKIEM DO ANALIZY OBRAZU (AP. FOTO. OLYMPUS C 5050, KOMPUTER ) Inne APARATURA
MIKROSKOP ELEKTRONOWY BS -500 Inne APARATURA
MIKROSKOP EV-200B DWUOKULAROWY szt.5 Inne APARATURA
MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY AXIO IMAGER M2, BIOLOGICZNY Inne APARATURA
MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY ODWRÓCONY AXIO OBSERVER A1 Inne APARATURA
MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY ODWRÓCONY CELLOBSERVER AXIO OBSERVER.Z1 Inne APARATURA
MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY ZEISS AXIO IMAGER A2, BIOLOGICZNY Inne APARATURA
MIKROSKOP LABORATORYJNY ECLIPSE E-100 NIKON Inne APARATURA
MIKROSKOP METALOGRAFICZNY BA-313 MET-T Inne APARATURA
MIKROSKOP MICROPHOT- FXA Inne APARATURA
MIKROSKOP ODWRÓCONY AXIOVERT S 100 Inne APARATURA
MIKROSKOP ODWRÓCONY AXIOWERT 10 Inne APARATURA
MIKROSKOP ODWRÓCONY DIAPHOT-300 Inne APARATURA
MIKROSKOP ODWRÓCONY ECLIPSE TE 300 Inne APARATURA
MIKROSKOP ODWRÓCONY NICON TS 100 Z ZESTAWEM DO MIKROFOTOGRAFII Inne APARATURA
MIKROSKOP ODWRÓCONY OPTYCZNY KOZO Z KAMERĄ MOTICAM 100 Inne APARATURA
MIKROSKOP OLYMPUS BX 41 Z ZESTAWEM FLUORESCENCYJNYM Inne APARATURA
MIKROSKOP OPTYCZNY H500 APL Inne APARATURA
MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH DSC-60 Inne APARATURA
MIKROSKOP SKANINGOWY ELEKTRONOWY S-3400 N typ 1 Inne APARATURA
MIKROSKOP SPECJALISTYCZNY COIC BA2303i DO KOMPUTEROWEJ ANALIZY OBRAZU MIKROBIOLOGICZNEGO I BOTANICZNEGO Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY 55 T Z REJESTRACJĄ OBRAZÓW MIKROSKOPOWYCH Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY C-DSD230/SMZ100 Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY DISCOVERY V12 - ZESTAW DO OBSERWACJI 3D Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY LEICA S6 STEREOZOOM Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY MEIJI TECHNO TYP RZ BI/ PHOTO Z ZESTAWEM DO MIKROFOTOGRAFII CYFROWEJ Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY MICRO SSTT Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY NIKON CDSS230 / SMZ1000 Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY NIKON SMZ 1500 Z CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ MIKROSKOPOWĄ Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY OPTA-TECH SK TRINO Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY OPTA-TECH SN Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY OPTA-TECH Z UKŁADEM FOTOGRAFII CYFROWEJ Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY SM BINO Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY STEMI 2000C Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY STEREO LUMAR.V12 ZE STACJĄ DO ANALIZY I ARCHIWIZACJI DANYCH Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY TRINOKULAR Z-168-TH Inne APARATURA
MIKROSKOP STEREOSKOPOWY Z KAMERĄ LMZ 8 Inne APARATURA
MIKROTOM ROTACYJNY HM325 Inne APARATURA
MIKROTOM ROTACYJNY HYRAX M 40 Inne APARATURA
MIKROTOM ROTACYJNY RM 2145 LEICA Inne APARATURA
MIKROTOM SANECZKOWY SLIDE 4003E Inne APARATURA
MIKSER GLEBY JAVO Inne APARATURA
MINERALIZATOR DIGESTOR 8 BASIC Inne APARATURA
MINERALIZATOR DK 20/26 Inne APARATURA
MINERALIZATOR DS6 Z SYSTEMEM DO USUWANIA OPARÓW I KONTROLEREM Inne APARATURA
MINERALIZATOR MIKROFALOWY MARS 5 XPRESS Inne APARATURA
MŁYN MIKSUJĄCY MM 200 Inne APARATURA
MŁYN PULVERISETTE 15 TNĄCY Inne APARATURA
MŁYN TNĄCY SM 100 Inne APARATURA
MŁYN TNĄCY SM 100 C Inne APARATURA
MŁYN ULTRAODŚRODKOWY ZM 200 Inne APARATURA
MŁYNEK ANALITYCZNY A 10 Inne APARATURA
MŁYNEK DO OWOCÓW / KRUSZARKA Z FUNKCJĄ ODSZYPUŁKOWANIA ENOITALIA ENO3 GRIFO Inne APARATURA
MŁYNEK DO ROZDRABNIANIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO I GLEBY FRITSCH Inne APARATURA
MŁYNEK GM 200 NOŻOWY Inne APARATURA
MŁYNEK HYDROMETRYCZNY C-2 TYP Z215 OTT MESSTECHNIK Inne APARATURA
MŁYNEK HYDROMETRYCZNY HEGA-1 Inne APARATURA
MŁYNEK M 10 BASIC Inne APARATURA
MŁYNEK MOŹDZIERZOWY PULVERISETTE 2 Inne APARATURA
MŁYNEK MOŹDZIERZOWY RM 200 Inne APARATURA
MŁYNEK PULVERISETTE 5, PLANETRANY Inne APARATURA
MŁYNEK WŻ-1 Inne APARATURA
MODEM TRIMBLE DCM-300G Inne APARATURA
MODUŁ NAWIGACJI XT Inne APARATURA
MODUŁ ZBIERANIA DANYCH LB-487 Inne APARATURA
MOSTEK LRC Inne APARATURA
MULTIKOLORYMETR PHOTOMETER HI 83200 HANNA 45 JONÓW Inne APARATURA
MYJKA SONIC 141 ULTRADŹWIĘKOWA Inne APARATURA
NAWIGATOR TXT TRUCK Z OPROGRAMOWANIEM IDC3 Inne APARATURA
NIWELATOR AL-320 Z MIKROMETREM Inne APARATURA
NIWELATOR NA 3003 Inne APARATURA
NIWELATOR NIOO2 ZEISS Inne APARATURA
OCZYSZCZALNIA KONTENEROWA - PROTOTYP Inne APARATURA
ODBIORNIK TELEMETRYCZNY VR 500 Z ANTENĄ HB9CV Inne APARATURA
OLFAKTOMETR - ZESTAW SKŁADANY Inne APARATURA
OPRYSKIWACZ POLETKOWY ROWEROWY FIRMY EURO-PULVE Inne APARATURA
OSCYLOSKOP GDS-840 C Inne APARATURA
OSCYLOSKOP TDS 2004 Z MODUŁEM KOMUNIKACYJNYM Inne APARATURA
OSMOMETR OS 3000 Inne APARATURA
OŚWIETLACZ DO LAMP KSENONOWYCH Z OPTYKĄ KWARCOWĄ OPTEL Inne APARATURA
OXI TOP IS 6 - APARAT DO BIOLOGICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA TLENU Inne APARATURA
OXI TOP STANDARD 6 - ZESTAW DO BADANIA ŚCIEKÓW Inne APARATURA
OXITOP BOX - ZESTAW Inne APARATURA
OXITOP IS 12 - ZESTAW Inne APARATURA
PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VP430A Inne APARATURA
PAROWNIK DO IZOFLURANU V60 KEY FILL Inne APARATURA
PAROWNIK DO SEVOFLURANU V60 QF Inne APARATURA
PCR - APARAT 7300 REAL TIME PCR SYSTEM Inne APARATURA
PCR - APARAT DO AMPLIFIKACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH EPPENDORF- TERMOCYKLER MASTERCYCLER GRADIENT 5331 Inne APARATURA
PCR - APARAT DO AMPLIFIKACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH GENEAMP PCR 2720 Inne APARATURA
PCR - APARAT DO KINETYCZNEGO PCR SMART CYCLER II Inne APARATURA
PCR - SYSTEM DO AMPLIFIKACJI DNA W CZASIE RZECZYWISTYM STEP ONE PLUS REAL TIME PCR Inne APARATURA
PCR - SYSTEM DO DETEKCJI KWASÓW NUKLEINOWYCH W CZASIE RZECZYWISTYM MASTERCYCLER EP REALPLEX 2 Inne APARATURA
PCR - SYSTEM DO PROWADZENIA REAKCJI PCR W CZASIE RZECZYWISTYM STEPONE PLUS 96WELL RT Inne APARATURA
PCR - SYSTEM DO PROWADZENIA REAKCJIPCER STEPONEPLUS REAL TIME PCR Inne APARATURA
PCR - URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEJ IZOLACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH ORAZ BIAŁEK MAXWELL 16 TYP AS 2000 Inne APARATURA
PCR - URZĄDZENIE DO ILOŚCIOWEGO PCR- APARAT DO DETEKCJI AMPLIFIKACJI KWASÓW NUKLEINOWYCH 7500 REALTIME PCR SYSTEM Inne APARATURA
PCR - URZĄDZENIE DO KINETYCZNEGO PCR 7500 FAST REAL TIME PCR SYSTEM Inne APARATURA
PEHAMETR C931 Inne APARATURA
PEHAMETR WIELOFUNKCYJNY CX-701 Inne APARATURA
PELECIARKA MGL 200 Inne APARATURA
PENETROGRAF ELEKTRONICZNY 06.15.SA Inne APARATURA
PENETROGRAF ELEKTRONICZNY EIJKELKAMP DO GŁĘBOKOŚCI 80 CM Inne APARATURA
PENETROGRAF ELEKTRONICZNY Z CZUJNIKIEM NACISKU Inne APARATURA
PENETROLOGGER Z GPS-EM I CZUJNIKIEM NACISKU Inne APARATURA
PH/JONOMETR ORION 4-STAR PH/ISE LAB SET Inne APARATURA
PIEC DO HYBRYDYZACJI SI30H Inne APARATURA
PIEC DO MINERALIZACJI K-435 Inne APARATURA
PIEC DO MINERALIZACJI TECATOR TM DIGESTOR AUTO Inne APARATURA
PIEC ELEKTRYCZNY MODUŁOWY MIWE CONDO Inne APARATURA
PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY HENDI G5D-5X GN Inne APARATURA
PIEC LABORATORYJNY LAC 05/12 Inne APARATURA
PIEC LABORATORYJNY LE 6/11-KONTROLER B 150 Inne APARATURA
PIEC MIKROFALOWY DO SPALAŃ TYP MDS -2000 Inne APARATURA
PIEC MIKROFALOWY DO SPOPIELANIA PYRO Inne APARATURA
PIEC MIKROFALOWY MLS-1200 MEGA Inne APARATURA
PIEC MUFLOWY FCF 12SM Inne APARATURA
PIEC MUFLOWY FCF 22 SP Inne APARATURA
PIEC MUFLOWY FCF 5SM Inne APARATURA
PIEC MUFLOWY L03/12 Inne APARATURA
PIEC MUFLOWY L9/12/B180 Inne APARATURA
PŁUCZKA MIKROPŁYTEK ATLANTIS G 021 101 Inne APARATURA
PŁYTA GRZEWCZA PG2-400 Inne APARATURA
PODNOŚNIK NOŻYCOWY EVERT EE-6603B Inne APARATURA
POLARYMETR AA-55 01-552 OPTICAL ACTIVITY Inne APARATURA
POLARYMETR AP-300 ATAGO Z OPROGRAMOWANIEM Inne APARATURA
POLARYMETR POLAX-2L ATAGO Inne APARATURA
POLYTECTOR II G750 Inne APARATURA
POMPA CIEPŁA VATRA 0913U1 Z ZASOBNIKIEM BUFOROWYM I WYMIENNIKAMI Inne APARATURA
POMPA OLEJOWA RZ-2 Z FILTRAMI Inne APARATURA
POMPA PERYSTALTYCZNA ECOLINE VC-MS-DA4/12 Inne APARATURA
POMPA PRÓŻNIOWA MD1C TRZYSTOPNIOWA, CHEMICZNA Inne APARATURA
POMPA STRUMIENIOWA S-PUMP MARK II Inne APARATURA
POMPA STRZYKAWKOWA MD-1020 Inne APARATURA
POROMETR AUTOMATYCZNY AP4 Z PROGRAMEM ET2 Inne APARATURA
PRASA DO OWOCÓW TIPO 3 Inne APARATURA
PRASA FILTRACYJNA AG-20 Inne APARATURA
PRASA HYDRAULICZNA DO BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI RT-2000 Inne APARATURA