Kontakt

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
al. Mickiewicza 21, pok. 4 
31-120 Kraków

 

Dyrektor CTT — dr inż. Tomasz Czech 
tel. 12 662 41 93
e-mail: tomasz.czech@urk.edu.pl

Z-ca Dyrektora CTT — mgr inż. Urszula Jabłońska-Korta 
tel. 12 662 42 78 
e-mail: u.jablonska@urk.edu.pl


Sekretariat — dr inż. Anna Balakowska
tel. 12 662 41 94 
e-mail: ctt@urk.edu.pl

 

Zespół Transferu Technologii


mgr inż. Adelina Kasprzak 
tel. 12 662 44 49 
e-mail: adelina.kasprzak@urk.edu.pl


dr inż. Agnieszka Wilkosz – Język 
tel. 12 662 44 49 
e-mail: agnieszka.wilkosz-jezyk@ urk.edu.pl

 

Zespół Projektów Badawczo-Rozwojowych


Kierownik  mgr Katarzyna Wójcik
tel. 12 662 42 95
e-mail: katarzyna.wojcik@urk.edu.pl

 

dr inż. Anna Dobosz
tel. 12 662 42 95
e-mail: anna.dobosz@urk.edu.pl

mgr inż. Beata Jop
tel. 12 662 42 53 
e-mail: beata.jop@urk.edu.pl

dr inż. Marcin Kobuszewski
tel. 12 662 42 95
e-mail: marcin.kobuszewski@urk.edu.pl

mgr Karolina Kornecka
tel. 12 662 48 54
e-mail: karolina.kornecka@urk.edu.pl

mgr Joanna Najder
tel. 12 662 48 54
e-mail: joanna.najder@urk.edu.pl

mgr Anna Orchel-Szeląg
tel. 12 662 44 25
e-mail: anna.orchel-szelag@urk.edu.pl

mgr Magdalena Polkowska
tel. 12 662 42 95
e-mail: magdalena.polkowska@urk.edu.pl

 

Zespół Projektów Dydaktyczno-Szkoleniowych


Kierownik — mgr Katarzyna Trochanowska
tel. 12 662 44 53
e-mail: katarzyna.trochanowska@urk.edu.pl

 

mgr Anna Augustyn-Mitkowska
tel. 12 662 41 98 
e-mail: anna.augustyn-mitkowska@urk.edu.pl

mgr inż. Magdalena Gargul 
tel. 12 662 42 00 
e-mail: magdalena.gargul@urk.edu.pl

mgr inż. Magdalena Jędryczka
tel. 12 662 42 00
e-mail: magdalena.jedryczka@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Kapczyńska-Pacześ 
tel. 12 662 44 25 
e-mail: a.paczes@urk.edu.pl

mgr Klaudia Kłeczek
tel. 12 662 44 25
e-mail: k.kleczek@urk.edu.pl

mgr inż. Angelika Kołodziej 
tel. 12 662 42 00 
e-mail: angelika.kolodziej@urk.edu.pl

mgr inż. Joanna Pasek 
tel. 12 662 42 00 
e-mail: joanna.pasek@urk.edu.pl

mgr inż. Patrycja Rajtar
tel. 12 662 44 25
e-mail: patrycja.rajtar@urk.edu.pl

mgr inż. Paulina Synowiec
tel. 12 662 44 25 
e-mail: paulina.synowiec@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Wałęga
tel. 12 662 44 25
e-mail: agnieszka.walega@urk.edu.pl

lic. Patrycja Witek
tel. 12 662 41 98 
e-mail: patrycja.witek@urk.edu.pl

mgr Sylwia Wróbel
tel. 12 662 41 98
e-mail: sylwia.wrobel@urk.edu.pl

mgr inż. Patrycja Zając
tel. 12 662 41 98
e-mail: patrycja.zajac@urk.edu.pl

 

dr inż. Tomasz Czech  

Dyrektor
specjalista

adres: Al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 4
telefon: 12 662 41 93

Anna Augustyn-Mitkowska  

samodzielny referent


mgr inż. Adelina Kasprzak  

samodzielny referent

adres: al. Mickiewicza 21C, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 49

dr inż. Krzysztof Klęczar  

specjalista

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków

mgr Klaudia Kłeczek  

samodzielny referent

adres: al. Mickiewicza 21C, 31-120  Kraków
telefon: 12 662 44 49

lic. Patrycja Witek  

samodzielny referent

adres: al. Mickiewicza 21, 31-120  Kraków
pokój nr: 4
telefon: 12 662 41 98

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR