Inkubator Innowacyjności 2.0

Witamy w Inkubatorze Innowacyjności 2.0

Program Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowany jest przez:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o.

Celem programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

• Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 31.08.2020 r.
Całkowita wartość Projektu Inkubator Innowacyjności 2.0: 1 210 000,00 zł
• Dofinansowanie: 1 089 000,00 zł
• Wkład własny: 121 000,00 zł

 


Strona projektu


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR