Centrum Innowacji

Spółki spin - off Uniwersytet zakłada poprzez swoją spółkę celową Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp.z.o.o. - www.innowacje-ur.pl

 

 

  • Spółka Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym w dniu 9 marca 2012 r., jako spółka celowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
  • 100% — Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  • Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego szczególne znaczenie przywiązuje do wspierania współpracy nauki z biznesem, oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji, wspierania i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii. Spółka wspiera rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników, naukowców i studentów Uniwersytetu Rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii.
  • Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp.zo.o. zajmuje się komercjalizacją wyników prac naukowo — badawczych powstałych na UR, w szczególności poprzez tworzenie spółek spin-off.
  • Green Lab sp.zo.o. jest pierwszą spółką spin off założoną przez spółkę celową Uniwersytetu — Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o. Spółkę zawiązało 9 podmiotów — oprócz spółki celowej UR wspólnikami zostało 8 spółek hodowlano-nasiennych należących do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Green Lab sp.zo.o.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR