O Centrum

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest jednostką Uniwersytetuktórej głównym zadaniem jest łączenie środowiska naukowego i biznesu. To właśnie to zadanie jest najistotniejszym zadaniem CTT. Nasz zespół złożony z doświadczonych specjalistów zajmuje się udzielaniem kompleksowego wsparcia zarówno naukowcom, jak i przedstawicielom środowiska biznesowego. Udzielamy wsparcia w szerokim zakresie tj. od ochrony wynalazków i ochrony własności intelektualnej i ochrony patentowej do sprzedaży know-how i gotowych rozwiązań. Wspieramy także naukowców w podnoszeniu poziomów TRL ich wynalazków, aby łatwiej było im znaleźć potencjalnych nabywców rozwiązania.

Celem działalności CTT UR jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT UR budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

 

Jesteśmy otwarci także do innych form współpracy, naszym wsparciem jest Centrum Innowacji sp. z o. o. będące spółką Uniwersytetu Rolniczego, możemy dzięki temu w bardziej elastyczny sposób współpracować z dynamicznym środowiskiem biznesu. 

Zapraszamy na naszą stronę AgritechMarket gdzie znajduje się nasza baza technologii i więcej informacji o naszym zespole i wydarzeniach w których uczestniczymy i organizujemy

 

Dodaj swoje ogłoszenie

 Zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców
przygotowaliśmy stronę, która umożliwia dodawanie ogłoszeń,
można tam zgłaszać zapotrzebowanie na badania i propozycje
badań, które mogą być przeprowadzone przez naukowców

Nasz Facebook

 

Laboratoria i jednostki

 


CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Jest jednym z członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), powołanego w 2015 roku.
 

 

Strona PACTT

 

 PACTT jest zrzeszeniem przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za komercjalizację wyników badań naukowych w uczelniach wyższych. Uczelniane Centra Transferu Technologii zajmują się transferem wynalazków i technologii ze świata nauki do biznesu (m.in. sprzedaż, licencja, wdrożenie).Obecnie PACTT zrzesza już ponad 50 krajowych Centrów Transferu Technologii.

Wspólna reprezentacja dotyczy zwłaszcza takich zadań, jak:

  • inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
  • inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
  • opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy w zakresie polityki innowacyjnej państwa.

Cele PACTT:

  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
  • integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wspólna reprezentacja członków wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.


Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR