Październik 2021
Udostępnij:

POLSKA NAGRODA INNOWACYJNOŚCI DLA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE


W Centrum Kongresowym ICE w Krakowie trwa VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości - największe mobilne wydarzenie gospodarcze w Polsce.

Wczoraj w ramach  wydarzenia JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK odebrał przyznaną Uczelni przez Radę Kongresu - Polską Nagrodę Innowacyjności 2020/2021.

Wśród zaproszonych gości znalazła się także Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz.Nagroda została przyznana za prowadzenie innowacyjnych badań nad żywnością oraz metodami jej wytwarzania w ramach działalności Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

Prelegentem  w dyskusji w ramach panelu pt. „Innowacje, biznes, nauka (cz.2)” była dr hab. inż. Anna Ptaszek prof. UR, dyrektor Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności UR.

Z kolei ofertę w strefie wystawienniczej z ramienia Uczelni prezentowało Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości URK oraz Centrum Innowacji URK Sp. z o. o.

Polski Kongres Przesiębiorczości na stałe wpisał się w kalendarz spotkań osób decyzyjnych ze świata nauki, biznesu, samorządów, parlamentarzystów oraz reprezentantów administracji rządowej. Inicjatorem powstania Kongresu 7 lat temu była Polska Agencja Przedsiębiorczości. 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR