Czerwiec 2021
Udostępnij:

Zapytania ofertowe w celu wyboru Wykonawcy usługi tj. wizualizacja 3D autostrady w rzucie na ortofotomapę lub na mapę topograficzną


Zapytania ofertowe w celu wyboru Wykonawcy usługi tj. wizualizacja 3D autostrady w rzucie na ortofotomapę lub na mapę topograficzną na podstawie zdjęć panoramicznych 3D z wkreśloną autostradą w krajobrazie a także wykorzystanie wykonanych w terenie zdjęć cyfrowych i prezentacja panoramicznego obrazu z wpasowaniem projektowanej budowli autostradowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie o kompetencjach, potencjale i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
Załącznik 4 - Oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia
Załącznik 5 - Oświadczenie RODO

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR