Czerwiec 2021
Udostępnij:

III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR"


 

W dniach 15-16 czerwca br. we Wrocławiu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), zorganizowało III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR".

W wydarzeniu uczestniczyli brokerzy technologii z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, tj.:

  • mgr Wojciech Borówka – Broker Technologii (Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
  • mgr inż. Wojciech Przywała – Broker Technologii (Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.)

Podczas spotkań B2B oraz B2C, brokerzy technologii zaprezentowali obecnie realizowane projekty B+R w Uczelni, jak również przedstawili aktualny stan realizacji Prac Przedwdrożeniowych w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Nie zabrakło także czasu na rozmowy w kuluarach i poszukiwania pomysłów na realizację kolejnych projektów i programów w Uczelni. Podczas dwudniowego Forum miała miejsce także inicjatywa pn. „giełda wizytówek”, która stworzyła okazję do zdobycia cennych kontaktów potencjalnych partnerów biznesowych.

Ideą wydarzenia było przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Partnerzy Sieci SIR, w tym rolnicy, przedstawiciele doradztwa, nauki i biznesu, działający aktywnie w aspekcie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, mieli możliwość spotkania się, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania kontaktów do realizacji wspólnych przedsięwzięć. W trakcie spotkania odbyły się prelekcje, debata "Jak innowacje wypływają na rolnictwo w Polsce?” oraz warsztaty na temat wielopodmiotowej współpracy.

Forum stworzyło niepowtarzalną okazję do przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a także zapoznanie się z inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na wydarzenie prelegentów.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.sir.cdr.gov.pl

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR