Czerwiec 2021
Udostępnij:

HUGO - innowacyjna technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin


„HUGO - innowacyjna technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin”. Ten tytuł pozostanie z nami jeszcze na długo, w związku z WYRÓŻNIENIEM, jakie otrzymał Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wraz ze swoim spin-offe’m Hugo Green Solutions Sp. z o.o. podczas Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Nagroda ta została przyznana w kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy”. Była to już XXIII edycja Konkursu, zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W uroczystej Gali wzięli udział przedstawiciele Rządu RP oraz Instytucji:
Pan Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Pan Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej
Pani Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Pan Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – powiedział do uczestników gali wręczenia nagród premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystej Gali Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wręczyły nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii. Do XXIII edycji konkursu zgłoszono aż 219 projektów!
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wyróżnione Wynalazki oraz Zespół są uprawnieni do posługiwania się/ zamieszczania w korespondencji i promocji znaku i hasła „Polski Produkt Przyszłości”, a prawo to nie zostało ograniczone czasowo.
Nagrodzonym pogratulował także JM Rektor UR, dr hab. inż. Sylwester Tabor profesor UR.Przedmiotem zgłoszenia z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Hugo Green Solutions Sp. z o.o. była:

Innowacyjna eko-technologia HUGO, oparta na dwóch rozwiązaniach Hugo - Growth Stimulator i Hugo - Robot Rolniczy.

„HUGO - Growth Stimulator” to innowacyjna technologia powschodowego naświetlania roślin (w fazie testów polowych) oraz przedsiewnego naświetlania nasion (zgłoszone IP i przygotowane algorytmy naświetlania), która jest dedykowana dla nasion roślin przed ich siewem oraz roślin w fazach młodocianych, uprawianych w warunkach polowych.

„HUGO Robot Rolniczy” to wersja 1.0, prototyp platformy jezdnej wielozadaniowej umożliwiającej punktowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych związanych z precyzyjnym wykonywaniem naświetlania roślin, oprysków, dolistnego dokarmiania roślin, z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na globalne wyzwania ludzkości odnotowane między innymi przez Światową Organizację Żywienia i Rolnictwa (FAO), która szacuje, że do 2050 roku liczba ludności na świecie zwiększy się do blisko 10 miliardów i aby wyżywić tak liczną populację należy zwiększyć ilość produkcji żywności na świecie o 60% od chwili obecnej do 2050 roku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej eko-technologii HUGO polegającej na dwustopniowym, zintegrowanym procesie diagnozy stanu zdrowotności  i biostymulacji roślin w oparciu o analizę obrazu uzyskaną z sensorów spektralnych zainstalowanych na platformie jezdnej Hugo - Robot Rolniczy, będzie można skutecznie wychwytywać pierwsze symptomy uszkodzenia roślin przez patogeny chorobotwórcze oraz wspomóc roślinę poprzez biostymulację z wykorzystaniem naświetlania roślin przy użyciu diod laserowych implementowanych w technologii Hugo - Growth Stimulator.

Twórcami rozwiązania, a zarazem zespołem rozwijającym tą technologię są:

dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. UR – ekspert w zakresie agronomii, pracownik UR Kraków,  COO Hugo Green Solutions sp. z o.o.

dr inż. Tomasz Czech, prof. UR – ekspert w zakresie agronomii, pracownik UR Kraków, CEO Hugo Green Solutions sp. z o.o.

mgr inż. Wojciech Przywała – absolwent Ochrony Środowiska AGH, dyplomowany ekspert w zakresie marketingu internetowego i zarządzania projektami, CMO Hugo Green Solutions sp. z o.o.

Michał Szczurek – członek zarządu Hugo Green Solutions sp. z o.o., wspierający firmę w zakresie rozwiązań IT, jak również rozwoju modułów do obrazowania terenu

dr inż. Jerzy Próchnicki – członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego - ASAP, jak również ekspert wspierający rozwój technologii w spółce Hugo Green Solutions sp. z o.o.

mgr Wojciech Borówka – ekspert w zakresie transferu technologii, wspiera spółkę w zakresie rozwoju technologii
Adam Sikora – ekspert ds. oprogramowania platformy i systemu sterowania, absolwent Politechniki Śląskiej

Krzysztof Płatek - ekspert ds. projektowania i produkcji platformy, absolwent Politechniki Śląskiej
Karol Żak - specjalista ds. platform systemów sterowania, absolwent Politechniki Śląskiej

Z ofertą Spółki można się zapoznać na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkiedIn

Prezentacja technologiczna.

Wideo marketingowe.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy biznesowej!

Hugo Green Solutions sp. z o.o., al. Mickiewicza 21C/2, 31 – 120 Kraków
E-mail: hugogreensolutions@gmail.com, Telefon: 730 326 423

KRS: 0000850680, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
NIP: 6762582794, REGON: 386573490

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” jest współfinansowany z UE z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach projektu 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO LAB. Rywalizacja w konkursie odbywa się w trzech kategoriach (Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy, Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy), w których przyznawane są nagrody główne (po 100 tys. zł) oraz wyróżnienia (po 25 tys. zł). Dodatkowo są wręczane nagrody specjalne.Więcej o zwycięzcach Polskiego Produktu Przyszłości TUTAJ
Odwiedź także Katalog Laureatów XXIII Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR