Kwiecień 2020
Udostępnij:

Zapytanie w celu szacowania dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro


Zapytanie w celu szacowania dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia tj. przeprowadzenie kompleksowych usług rzecznika patentowego obejmujących przygotowanie dokumentacji ochrony wzorów przemysłowych i zgłoszeń patentowych, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik - formularz oferty

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR