Kwiecień 2023
Udostępnij:

„Śniadanie z przedsiębiorcą” – spotkanie w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”


TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Zapraszamy na kolejne „Śniadanie z przedsiębiorcą". Jest to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Technologii Żywności.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
FORMULARZ: https://forms.gle/LutDs9w5JP9yLWda7

W trakcie spotkania będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie odbędzie się dn. 13.04.2023 r. na Wydziale Technologii Żywności, adres: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków w sali nr 1.35, w godz. 10:00-12:00.

 

Agenda:

10:00 – 10:15 – „Przedsiębiorczy kwadrans kawowy”

10:15 – 10:20 – Otwarcie spotkania przez Organizatorów

10:20 – 10:25 – Omówienie głównych celów Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz przedstawienie trendów w branżach związanych z Technologią Żywności i Żywienia

(Broker Technologii URK - Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)

10:25 – 11:05 – Prezentacja tematów badawczych z potencjałem do wdrożenia oraz możliwości współpracy biznesowej, realizowanych na WTŻ (w aspekcie biznesowym tj. oferta badawcza, możliwości przeprowadzenia badań, oferta laboratoriów, priorytetowe technologie powstałe na Wydziale):

dr hab. inż. Anna Ptaszek, prof. URK, Dyrektor Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK, Koordynator Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Inkubator Innowacyjności 4.0:

dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. URK, Wydział Technologii Żywności

dr hab. inż. Aneta Koronowicz, prof. URK, Wydział Technologii Żywności

dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. URK, Wydział Technologii Żywności

dr inż. Daniel Żmudziński, Wydział Technologii Żywności

dr Małgorzata Makarewicz, Wydział Technologii Żywności

11:05 – 12:00 – Prezentacja Przedsiębiorców i Dyskusja

* Wycieczka po najnowocześniejszych laboratoriach, związanych z produkcją i technologią żywności

Spotkanie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Przywała

Broker Technologii

Tel.: 12 662 48 53

E-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl

 

mgr Wojciech Borówka

Broker Technologii

Tel.: 12 662 43 32

E-mail: wojciech.borowka@urk.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR