Marzec 2023
Udostępnij:

WYNALAZKI Z UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE ZOSTAŁY OFICJALNIE ZAPREZENTOWANE PODCZAS DEMO DAY INNOWACJI 4.0


9 marca 2023 roku, ramach wydarzenia pn. DEMO DAY INNOWACJI 4.0 odbyła się prezentacja technologii opracowanych w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 przez Zespoły Badawcze z pięciu krakowskich uczelni, tj. Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydarzenie odbyło się w Auditorium Maximum UJ. Było to zatem spotkanie świata biznesu z praktyczną nauką.

 

W otwarciu wydarzenia wzięła udział Pani prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na istotność tego typu spotkań, kluczowych dla skutecznej komercjalizacji wynalazków tworzonych w uczelniach wyższych.

Wykład inauguracyjny wygłosił zaś prof. dr hab. Witold  Orłowski, profesor nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska.

Tematyka prezentowanych technologii była bardzo zróżnicowana: od nowych urządzeń poprzez materiały, żywność funkcjonalną oraz ochronę środowiska naturalnego, aż po nowe terapie i leki. Łączy je to, że wszystkie mają szansę stać się dostępnymi na rynku produktami lub usługami, które odpowiadają na ważne potrzeby i wyzwania dzisiejszych przedsiębiorstw oraz konsumentów.

Z całą gamą technologii stworzonych w ramach Projektu przez pięć krakowskich uczelni można zapoznać się klikając w LINK (https://demodayinnowacji.pl/) Wynalazki powstałe w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 zaprezentowane są TUTAJ (https://inkubator4.urk.edu.pl/) Kompletna oferta technologiczna URK dostępna jest zaś pod adresem: http://agritechmarket.pl/

Uczestnicy, zapisując się na wydarzenie, mogli umówić się na indywidualne spotkanie z twórcami wynalazku, który ich zainteresował. Istniała również możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych  konsultacji z rzecznikami patentowymi z Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz doradcami podatkowymi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych, którzy podpowiedzieli, jak skorzystać z ulg podatkowych na działalność B+R. Firmy szukające odpowiednich funduszy na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań i współpracę sektora nauki z przedsiębiorstwami mogły porozmawiać z ekspertami sieci Enterprise Europe Network oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia działających na co dzień w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR