Styczeń 2023
Udostępnij:

DRUGI NABÓR ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KONCEPCJĘ SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF PT. „GRANT NA SPIN-OFF"


Ogłaszamy drugi nabór zgłoszeń do Konkursu na najlepszą koncepcję spółki typu spin-off pt. „Grant na spin-off”!
Termin składania zgłoszeń konkursowych do 10.02.2023 r.


Zgłoszenie konkursowe przyjmujemy w wersji papierowej w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (al. Adama Mickiewicza 21C, pok. 1, 31-120 Kraków) oraz w wersji elektronicznej pod adresem: inkubator4@urk.edu.pl

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich pomysłów na założenie i prowadzenie spółki typu spin-off, której działalność będzie opierać się na wynikach badań naukowych i/lub prac rozwojowych o charakterze innowacyjnym.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady naboru i oceny Zgłoszeń Konkursowych oraz pozostałe szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Konkursie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej projektu w zakładce Konkurs "Grant na spin-off"


Zapraszamy do udziału!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR