Grudzień 2022
Udostępnij:

Wsparcie pracowników naukowych w nawiązywaniu współpracy biznesowej w obszarze wykorzystania badań - "Śniadanie z Przedsiębiorcą" - relacja.


Dnia 22 listopada 2022 roku odbyło się "Śniadanie z Przedsiębiorcą" zorganizowane w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Spotkanie odbyło w gmachu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki URK. Wydarzenie było częścią cyklu spotkań pn. „Śniadanie z Przedsiębiorcą” i dotyczyło branż Energetyka i Inżynieria Mechaniczna.

Spotkanie otworzyli dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii URK, Kierownik Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz mgr Wojciech Borówka Broker Technologii Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Omówili oni główne cele Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz trendy w branży Energetycznej i Inżynierii Mechanicznej. Zaprezentowano także spółkę Spin-off - Hugo Green Solutions (https://hugogreen.pl), projekt SoilBioregener (https://www.facebook.com/SoilBioregener) oraz projekt pn. „Ocena jakości pszczół na podstawie asymetrii i rozmiarów skrzydeł" Pana prof. dr hab. Adama Tofilskiego (www.ocena-matek.pl) z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Z ramienia Uczelni, tematy badawcze z potencjałem do wdrożenia, realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, zaprezentowali:

- prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki,

- dr hab. inż. Paweł Kiełbasa, prof. URK,

- dr inż. Maciej Gliniak, prof. URK,

- dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK,

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłosili tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki. W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy m.in.

- Pan Kornel Grzywocz – Prezes KORSPOL sp. z o. o. i właściciel marki TraceON,

- Pan Tomasz Chełmecki – przedstawiciel Youwillsee,

- Pan Adam Nocoń – Prezes Budmet Nocoń,

- Pan Rafał Mroczek – przedstawiciel SHELMO Sp. z o.o.,

- Panowie Włodzimierz Turewicz i  Michał Spyra – przedstawiciele GitTech

oraz przedstawiciele Podilia State University: Taras Hutsol, Mykola Biliuk, Liliia Stroianovsk a także bogata kadra naukowo-badawcza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Uczestnikami spotkania byli  również brokerzy innowacji z uczelnianego Centrum Transferu Technologii oraz Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. W trakcie spotkania istniała również możliwość konsultacji prawnych z Radcą Prawnym Marcinem Polakiem, w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dziękujemy za liczny udział i zachęcamy do odwiedzenia strony Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Transferu Technologii URK oraz Centrum Innowacji URK sp. z o.o.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR