Grudzień 2022
Udostępnij:

Przedstawiciele Uniwersytetu obecni na CENTRALNYCH TARGACH ROLNICZYCH (2-4 GRUDNIA 2022) - relacja.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie miał przyjemność, objąć patronatem merytorycznym Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie oraz prezentować swoje osiągnięcia technologiczne w specjalnej strefie wystawienniczej.

Centralne Targi Rolnicze to Największe Targi Nowoczesnych Technologii dla Rolnictwa w Polsce. Wydarzenie było ściśle ukierunkowane na transfer wiedzy, prezentację rozwiązań, produktów i usług sektora agro oraz na rozwój inicjatywy start-up. Naszymi przedstawicielami byli: brokerzy z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przedstawiciel projektu pn. "Ocena jakości pszczół na podstawie asymetrii i rozmiarów skrzydeł" Pana prof. dr hab. Adama Tofilskiego z Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (www.ocena-matek.pl) oraz członkowie zespołu „HOGWEED - MIKROFALOWE URZĄDZENIE DO NISZCZENIA ROŚLIN INWAZYJNYCH” w składzie:

- dr inż. Beata Grygierzec z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej,

- dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof.URK z Wydziału Leśnego, Katedry Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej.

Dzięki tak profesjonalnej i urozmaiconej grupie przedstawicieli naszego Uniwersytetu w strefie wystawienniczej zorganizowano technologiczne stoisko oraz wzięto udział w debacie gdzie podnoszono najistotniejsze problemy sektora rolno – spożywczego, które zostały zidentyfikowane zarówno przez środowisko naukowo – akademickie jak i przedstawicieli organizacji branżowych, biznes oraz rolników indywidualnych.

Tematem przewodnim Konferencji podczas trwania targów była problematyka zaspokojenia potrzeb żywnościowych wobec wyzwań sytuacji światowej. Mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia Pana Komisarza ds. Rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego na temat: Działania Komisji Europejskiej w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego oraz przedstawicieli ambasadorów z krajów takich jak Nowa Zelandia, Francja, Niemcy oraz Stanów Zjednoczonych, którzy również przekazali informację na temat strategii bezpieczeństwa żywnościowego w ich krajach.

Efektem wystąpień była dyskusja, w rozmowach wzięli udział m.in.poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Jurgiel oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz, wszyscy doceniali obecność Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jako partnera merytorycznego Targów i wpływ dokonań Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na wdrażanie nowych technologii Przemysłu 4.0 w Rolnictwie w naszym kraju.

Dodatkowo, w strefie wystawienniczej prezentowaliśmy przełomowe technologie powstałe w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0", dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR