Listopad 2022
Udostępnij:

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KONCEPCJĘ SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF PT. „GRANT NA SPIN-OFF”


Nabór zgłoszeń do Konkursu na najlepszą koncepcję spółki typu spin-off pt. „Grant na spin-off” zostaje przedłużony do dnia 24 listopada 2022 roku do godz. 15:00.

Zgłoszenie konkursowe przyjmujemy w wersji papierowej w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Kraków (al. Adama Mickiewicza
21C, pok. 1, 31-120 Kraków) oraz w wersji elektronicznej pod adresem inkubator4@urk.edu.pl.

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich pomysłów na założenie i prowadzenie spółki typu spin-off, której działalność będzie opierać się na wynikach badań naukowych i/lub prac rozwojowych o charakterze innowacyjnym.

Konkurs jest organizowany w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, dofinansowanego z Programu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Organizatorami Konkursu są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poprzez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o. o.

Warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady naboru i oceny Zgłoszeń Konkursowych oraz pozostałe szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w Konkursie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej projektu: https://inkubator4.urk.edu.pl/

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR