Czerwiec 2022
Udostępnij:

„Śniadanie z przedsiębiorcą” – spotkanie dn. 23.06.2022 w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”


Branża: nauki leśne oraz biotechnologia i ogrodnictwo

 „Śniadanie z przedsiębiorcą" to spotkanie świata nauki i biznesu, które ma na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłoszą tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Leśnego oraz Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Spotkanie odbędzie się w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2022.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

FORMULARZ 


W trakcie spotkanie będzie możliwość konsultacji prawnych z radcą prawnym w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Spotkanie odbędzie się dn. 23.06.2022 w Stacji Doświadczalnej w Garlicy Murowanej, adres: ul. Marmurowa 5, 32-087 Garlica Murowana w godz. 10:00-12:00. Więcej: https://wbio.urk.edu.pl/index/site/7938 

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Agenda:

10:00 – 10:05 – Otwarcie spotkania

Sesja prezentacji: 

10:05 – 10:15 –  Prezentacja oferty Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Wydziału Leśnego

10:15 - 10:30 – Wybrane technologie z Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

10:30 - 11:00 – Prezentacje oferty współpracy przez reprezentantów biznesu

11:00 - 11:30 – Warsztaty z innowacyjnych zastosowań technologii w winogrodnictwie (wizyta studyjna, pokaz sommelierski)

11:30 - 12:00 – Dyskusja

Spotkanie realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Osoby do kontaktu: 

mgr inż. Wojciech Przywała
Broker Technologii
tel.: 12 662 48 53
e-mail: wojciech.przywala@innowacje-ur.pl

Wojciech Borówka
Broker Technologii UR
tel.: 12 662 48 53
e-mail: wojciech.borowka@urk.edu.pl 

Zapraszamy do udziału!

Śniadanie z Przedsiębiorcą

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR