Maj 2022
Udostępnij:

Udział Centrum Transferu Technologii UR oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. w I ECO KONGRESIE


I ECO KONGRES miał miejsce 24 maja 2022 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach wydarzenia spotkali się przedstawicie nauki, biznesu oraz samorządów, którzy podjęli się wspólnego dialogu w aspekcie wyzwań środowiskowych, jakie są obecne we współczesnym świecie. Gościem specjalnym był JE Ambasador Szwajcarii w Polsce, Pan Jürg Burri.

Swoją ofertę prezentowali wystawcy firm technologicznych oraz uczelni wyższych i samorządów, jak choćby: ABB, EPSON, Airly, Grupa Azoty, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Stoisko wystawiennicze zorganizowali także brokerzy z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., obecni na imprezie w składzie: mgr inż. Karolina Woźnica, Wojciech Borówka, mgr inż. Wojciech Przywała. Jednostki reprezentował dr inż. Tomasz Czech, prof. URK. Brokerzy podejmowali również próby znalezienia odpowiednich partnerów biznesowych dla uczelnianych zespołów badawczo-naukowych biorących udział w Projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Więcej informacji o Projekcie: inkubator4.urk.edu.pl

Zaprezentowano też instalacje naukowe, w tym trzy wynalazki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, tj. Łazik Rolniczy Hugo, Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych Hogweed oraz SoilBioregener  - innowacyjny nawóz o właściwościach HydroBioMikroAktywnych do regeneracji gleb produkcyjnych.

W ramach Kongresu odbyły się sesje panelowe. Ze strony Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wystąpili: dr Anna Wisła-Świder, prof. URK z Wydziału Technologii Żywności oraz , dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, prof. URK z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz mgr Wojciech Borówka – Broker Innowacji URK.

Podczas wydarzenia miała miejsce promocja książki pt. „Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk” pod redakcją Pani Katarzyny Jasikowskiej (Instytut Socjologii UJ) oraz Pana Michała Pałasza (Instytut Kultury UJ). Zorganizowano również wystawę pt. „CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”, której autorem jest Ambasada Szwajcarii. Tematyka wystawy dotyczyła takich obszarów jak choćby: gospodarka wodna, rolnictwo, elektromobilność, recycling i energetyka.

Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Ambasada Szwajcarii w Polsce. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie był Partnerem I Eco Kongresu.

Więcej informacji o I ECO KONGRESIE tutaj

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR