Maj 2022
Udostępnij:

Reprezentacja Centrum Transferu Technologii UR oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. na TARGACH PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022


TARGI PACTT SCIENCE BUSINESS INNOVATION EXPO 2022 odbywały się w dniach od 18 do 19 maja 2022 roku w łódzkim Centrum Nauki i Techniki EC1. Ogólnopolskie Targi Innowacji Polskich Uczelni i Instytutów Badawczych stanowiły wyjątkową okazję do zapoznania się w jednym miejscu z uczelnianą ofertą: know-how, technologiami, usługami ze wszystkich gałęzi przemysłu oraz zewnętrznymi możliwościami finansowania wdrożeń.

Wśród wystawców nie zabrakło przedstawicieli największych polskich uczelni wyższych. Na wydarzeniu pojawili się m.in.: Piotr Krasiński – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Adam Kostrzewa – prezes zarządu Akces NCBR sp. z o.o., Piotr Zakrzewski – zastępca prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Marzena Tymińska-Ładziak – dyrektor ds. programów UE w EGC Doradztwo Europejskie.

W imprezie brali udział brokerzy z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. w składzie: mgr inż. Magdalena Szara-Bąk, mgr inż. Karolina Woźnica, mgr inż. Justyna Warot, mgr Wojciech Borówka, mgr inż. Wojciech Przywała. Jednostkę reprezentował dyrektor – dr inż. Tomasz Czech, prof. URK. Zespół ten jest jednocześnie zaangażowany w realizację projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. (Więcej informacji o Projekcie TUTAJ).

Podczas wydarzenia promowano ofertę technologiczną Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na stoisku był obecny także spin-off z Uniwersytetu, tj. firma Hugo Green Solutions Sp. z o.o. (Więcej informacji: TUTAJ).

Po raz pierwszy zaprezentowano także szerokiej publiczności najnowszy prototyp MIKROFALOWEGO URZĄDZENIA DO NISZCZENIA ROŚLIN INWAZYJNYCH O NAZWIE HOGWEED, który powstał w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Robot ten jest zdalnie sterowany. Przy działaniu mikrofal na roślinę nagrzewa się jej korzenie w glebie i przez to zostają one zniszczone. W przypadku barszczu Sosnowskiego pozwala to na wyeliminowanie bezpośredniego udziału człowieka w jego zwalczaniu.

Udział zespołu naukowego w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof. URK, i dr inż. Beata Grygierzec przyczynił się do znalezienia nowych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem tego wynalazku do swojej oferty produktowej. Współautorem pracy przedwdrożeniowej pn. „Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych” jest również dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – rektor Uniwersytetu Rolniczego.

Podczas rozmów z przedsiębiorcami brokerzy reklamowali wynalazki powstałe w toku realizacji prac przedwdrożeniowych oraz inne rozwiązania technologiczne z Uczelni, m.in.:

1) Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych o nazwie HOOGWEED

2) Łazik Rolniczy firmy Hugo Green Solutions Sp. z o.o.

3) Nawóz SoilBioregener

4) Przyrząd pomiarowy do integracji danych z pomiarów TLS i UAV

5) TOTAL BIODEGRADABLE PACKAGING

6) Innowacyjna technologia granulacji surowców mineralnych

Brokerzy promowali również BAZĘ TECHNOLOGII, na której zamieszczone są innowacyjne produkty i technologie, powstałe na Uniwersytecie. (Zajrzyj TUTAJ).

W kuluarach, w spotkaniach pomiędzy reprezentantami centrów transferu technologii i spółek celowych oraz świata biznesu, toczone były rozmowy w zakresie zawiązywania nowych tematów badawczych. Mamy nadzieję, że pozyskane kontakty przyczynią się do szybkiej komercjalizacji zaprezentowanych produktów i technologii.

Współorganizatorem wydarzenia było Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT). Jest to ogólnopolskie zrzeszenie uczelnianych jednostek zajmujących się zarządzaniem i komercjalizacją własności intelektualnej.

Udział w wydarzeniu miał miejsce dzięki realizacji projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (działanie 4.4).

Więcej informacji o Targach PSBI: TUTAJ.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR