Marzec 2022
Udostępnij:

Relacja ze "Śniadania z Przedsiębiorcą"


Dnia 24 marca 2022 roku odbyło się "Śniadanie z Przedsiębiorcą" zorganizowane w ramach Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej, w siedzibie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej oraz za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Wydarzenie było częścią cyklu spotkań pn. „Śniadanie z Przedsiębiorcą” i dotyczyło branży Hodowla i Biologia Zwierząt z uwzględnieniem innowacyjnych usług weterynaryjnych.

Spotkanie otworzył dr hab. wet. Zbigniew Arent, prof. URK, Kierownik Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej oraz Koordynator dyscypliny weterynaria.

Na początku spotkania główne cele Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz trendy w branży badawczej związanej z dyscypliną zootechnika i weterynaria omówił mgr Wojciech Borówka – Broker Innowacji URK w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z ramienia Uczelni, tematy badawcze z potencjałem do wdrożenia, realizowane na WHiBZ i OMEI, zaprezentowali:

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak, Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, Kierownik Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
  • dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. URK, Kierownik Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
  • prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Kierownik Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
  • prof. prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska, Kierownik Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt

Dodatkowo swoimi osiągnięciami w ramach realizowanych Projektów Tango podzielili się z nami:

  • dr inż. Edyta Bauer – Kierownik Projektu
  • prof. dr hab. Adam Tofilski – Kierownik Projektu

Uczestnikami spotkania byli brokerzy innowacji z uczelnianego Centrum Transferu Technologii oraz Spółki Celowej – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o. Wśród nich znaleźli się: dr inż. Tomasz Czech, prof. URK – Dyrektor Centrum Transferu Technologii UR, Kierownik Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego w Uczelni, mgr inż. Adelina Kasprzak, lic. Patrycja Witek, mgr inż. Justyna Warot, mgr Wojciech Borówka, mgr inż. Wojciech Przywała. Obsługę organizacyjną zapewnił mgr Tomasz Chochorowski, specjalista OMEI.

W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy m.in. z Ekoplon, Proteon Pharmaceuticals, Cedrob, jak i pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, reprezentanci uczelni wyższych, a także bogata kadra naukowo-badawcza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wśród uczestników online wymienić można choćby przedstawicieli Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, PODR Szepietowo, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Podczas spotkania przy śniadaniu, zaproszeni przedsiębiorcy wygłosili tematyczne prezentacje dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze działalności Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej. W trakcie spotkania istniała również możliwość konsultacji prawnych z Radcą Prawnym Marcinem Polakiem, w zakresie komercjalizacji oraz transferu technologii.

Efektem spotkania było wiele rozmów na styku nauka-biznes, zakończonych obopólnymi deklaracjami konkretnej współpracy w ramach nowych projektów i badań zamawianych.

 „Śniadanie z przedsiębiorcą" to spotkania świata nauki i biznesu, które mają na celu promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród naukowców, poprzez prezentacje doświadczeń przedsiębiorców oraz przykładów firm, które inspirują do poszukiwania i wdrażania własnych pomysłów na biznes. Spotkanie ma także na celu nawiązanie efektywnej współpracy w zakresie wykorzystania badań Uniwersytetu i możliwości ich wdrożenia w działalności firm.

O wydarzeniu pisaliśmy tutaj  

Spotkanie realizowane było w ramach Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Projekt ten realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Dziękujemy za liczny udział i zachęcamy do odwiedzenia strony Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” oraz do śledzenia mediów społecznościowych Centrum Transferu Technologii UR oraz Centrum Innowacji!

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR