Realizowane projekty

 

 

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Oś III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju


Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Działanie 3.3 Międzynarodowe Programy Kształcenia

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


 Działanie 4.1

 Działanie 4.4

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 10 - Wiedza i Kompetencje


Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3

  Horyzont 2020


 

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A

Polska-Słowacja 2014-2020


 

Program LIFE


 

Visegrad Fund


 

Programy Krajowe


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21

© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR