Celem działalności CTT jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT należy transfer wyników prac naukowych do gospodarki, prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej, budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Uniwersytet Rolniczy jest członkiem Klastra Life Science Kraków, misją którego jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych. CTT realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii UR w Krakowie poszukuje kontaktów z firmami zainteresowanymi rozwojem przedsiębiorstw poprzez współpracę z Uniwersytetem Rolniczym.

Krakowski Ambasador Wielokulturowości
Dodano: 2019-04-18
Życzenia Wielkanocne
Dodano: 2019-04-18
Premia na Horyzoncie 2 - ruszył nabór wniosków
Dodano: 2019-04-17
PAN zaprasza na szkolenie z pisania wniosków ERC
Dodano: 2019-04-17
Rekrutacja na szkolenie: ,,Zarządzanie czasem i organizacja pracy”
Dodano: 2019-04-17
Dzień Informacyjny LIFE 2019
Dodano: 2019-04-10
więcej
Centrum Transferu Technologii, Al. Mickiewicza 21/4, 31-120 Kraków, tel. 12 662 41 94, 2009-2016    Redaktor    Polityka cookies